Nekoktám, čtu!

Výsledky krajského kola 2017

Milé kolegyně knihovnice, kolegové knihovníci, soutěžící i partneři projektu a příznivci knihoven a dětského čtenářství! S radostí oznamuji výsledky krajského kola čtenářské soutěže „Nekoktám, čtu! Můžete je zobrazit na přiložených fotografiích. Dále zveřejňuji výsledky ankety o nejlepší knihu soutěžního dne.
Ráda bych poděkovala vám všem, kteří jste se do projektu zapojili, ať už jako organizátoři, porotci, partneři (základní školy v KV kraji, Krajská knihovna Karlovy Vary, SKIP ČR) či soutěžící. Je to velká radost vidět, že dětské čtenářství stále „žije“!!!
Krajským kolem jsme, myslím důstojně, oslavili Březen – měsíc čtenářů“. A moc se těšíme na další ročník! :-)

ke zveřejnění_výsledková listina 2_kat-page-0

ke zveřejnění_výsledková listina 1_kat-page-0

hlasování_výsledky1

hlasování_výsledky

O projektu

Soutěž dětských čtenářů knihoven „Nekoktám, čtu!“ je novým projektem Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje. V roce 2017 se uskuteční 3. ročník, opět ve dvou kolech – místních (v jednotlivých přihlášených knihovnách) a dále v krajském kole, které se uskuteční 3.3.2017 v Krajské knihovně Karlovy Vary.

Smysl a cíle projektu lze vymezit do dvou oblastí (veřejné knihovny a dětské čtenářství). Z hlediska knihoven je hlavním cílem projektu propagace činnosti knihoven, podpora aktivní spolupráce knihoven Karlovarského kraje, zvláště v oblasti inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven a v neposlední řadě také posílení spolupráce se základními školami v regionech Karlovarského kraje.

Z hlediska dětského čtenářství je projekt zaměřen na rozvoj a podporu čtení, propagaci čtení na veřejnosti a představení zajímavých nových titulů dětské literatury dětským čtenářům.

Do projektu se mohou zapojit členové Klubka Karlovarského kraje (18 knihoven), kde v termínu leden 2017 – 28.2.2017 proběhnou místní kola soutěže. Soutěž je určena pro žáky 4. – 5. tříd základních škol. Soutěžící jsou dle ročníku ZŠ rozděleni do 2 kategorií. Vítěz místního kola v jednotlivých knihovnách v každé z kategorií postupuje do krajského kola.

V Krajské knihovně Karlovy Vary se tak 3.3.2017 od 9:00 hodin utkají nejlepší čtenáři z měst našeho kraje. Úkolem každého soutěžícího bude přečíst před porotou a diváky vybraný text z knihy. Čtyřčlenná porota následně výkon soutěžícího ohodnotí podle předem stanovených kritérií a přidělí soutěžícímu body. Mezi základní hodnotící kritéria patří plynulost projevu, správná výslovnost, intonace, hlasitost, nonverbální projev. Důležitým prvkem hodnocení je také porozumění textu. Po přečtení ukázky bude soutěžící odpovídat na 2 otázky, které mu položí porotce.

Na základě výsledků soutěžících v jednotlivých kategoriích následně porota udělí 1. -3. místo a ocení vítěze soutěže.

Pro oceněné děti jsou připraveny zajímavé odměny, které byly zakoupeny díky finančnímu příspěvku Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Karlovarského kraje a podpoře Ministerstva kultury ČR. Všichni účastníci soutěže, tedy děti i knihovnice, získají jako upomínku placku s logem soutěže.

Velké poděkování patří také Krajské knihovně v Karlových Varech (zvláště paní Jitce Svobodové), která poskytla prostor pro konání krajského kola soutěže.

Projektové zpracování

Projekt v plném znění (s podmínkami, termíny, atd) lze ve formátu PDF stáhnout zde!

Seznamy soutěžících

Seznam soutěžících 1. kategorie lze ve formátu PDF stáhnout zde!

Seznam soutěžících 2. kategorie lze ve formátu PDF stáhnout zde!

Plakát k akci:

Aktuální plakátek na rok 2017 ve formátu jpg můžete stáhnout zde:plakát A3_3