Nekoktám, čtu!

O projektu

Výsledkovou listinu pro rok 2016 – krajské kolo najdete zde!

Soutěž dětských čtenářů knihoven „Nekoktám, čtu!“ je novým projektem Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje. V roce 2016 se uskuteční 2. ročník, opět ve dvou kolech – místních (v jednotlivých přihlášených knihovnách) a dále v krajském kole, které se uskuteční 19.2.2016 v Krajské knihovně Karlovy Vary.

Smysl a cíle projektu lze vymezit do dvou oblastí (veřejné knihovny a dětské čtenářství). Z hlediska knihoven je hlavním cílem projektu propagace činnosti knihoven, podpora aktivní spolupráce knihoven Karlovarského kraje, zvláště v oblasti inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven a v neposlední řadě také posílení spolupráce se základními školami v regionech Karlovarského kraje.

Z hlediska dětského čtenářství je projekt zaměřen na rozvoj a podporu čtení, propagaci čtení na veřejnosti a představení zajímavých nových titulů dětské literatury dětským čtenářům.

Do projektu se mohou zapojit členové Klubka Karlovarského kraje (18 knihoven), kde v termínu 10.1.-10.22016 proběhnou místní kola soutěže. Soutěž je určena pro žáky 4. – 5. tříd základních škol. Soutěžící jsou dle ročníku ZŠ rozděleni do 2 kategorií. Vítěz místního kola v jednotlivých knihovnách v každé z kategorií postupuje do krajského kola.

Videozáznam z konání místního kola v Městské knihovně Chodov můžete shlédnout:zde!

V Krajské knihovně Karlovy Vary se tak 19.2.2016 od 9:00 hodin utkají nejlepší čtenáři z měst našeho kraje. Úkolem každého soutěžícího bude přečíst před porotou a diváky vybraný text z knihy. Tříčlenná porota následně výkon soutěžícího ohodnotí podle předem stanovených kritérií a přidělí soutěžícímu body. Mezi základní hodnotící kritéria patří plynulost projevu, správná výslovnost, intonace, hlasitost, nonverbální projev. Důležitým prvkem hodnocení je také porozumění textu. Po přečtení ukázky bude soutěžící odpovídat na 2 otázky, které mu položí porotce.

Na základě výsledků soutěžících v jednotlivých kategoriích následně porota udělí 1. -3. místo a ocení vítěze soutěže.

Pro oceněné děti jsou připraveny zajímavé odměny, které byly zakoupeny díky finančnímu příspěvku Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Karlovarského kraje. Všichni účastníci soutěže, tedy děti i knihovnice, získají jako upomínku placku s logem soutěže.

Velké poděkování patří také Krajské knihovně v Karlových Varech (zvláště paní Jitce Svobodové), která je našemu projektu příznivě nakloněna a poskytla prostor pro konání krajského kola soutěže.

Přihláška do projektu:

Přihlásit knihovnu do projektu Nekoktám, čtu! 2016 můžete zde!

Plakát k akci:

Aktuální plakátek na rok 2016 ve formátu jpg můžete stáhnout zde!

Aktuální plakátek na rok 2016 ve formátu pdf můžete stáhnout zde!

Projektové zpracování

Projekt v plném znění (s podmínkami, termíny, atd) lze ve formátu PDF stáhnout zde!