Kde končí svět

O projektu

„Kde končí svět“ je projektem Klubu dětských knihoven SKIP. První etapa této akce proběhla již v letech 2000-2001 za účasti Dagmar Havlové. Každý rok se snaží KDK SKIP vymýšlet zajímavé téma projektu.

Cílem projektu je snaha o rozvoj a podporu dětského čtenářství, propagace čtenářství na veřejnosti, propagace činnosti knihoven, zastřešení a inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven

Kategorie projektu

 • oblast dětského čtenářství – aktivity podporující dětské čtenářství
 • oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní
 • oblast výtvarných soutěží
 • oblast literárně-dramatická (činnost klubů a kroužků, dramatizace, výroba loutek, …)

Kde končí svět 2015-2016

10. ročník projektu

Téma: Jak je to s králem?

Zprávu o průběhu projektu a výsledky krajského kola lze ve formátu PDF stáhnout zde!

14. května 2016 si připomeneme velké výročí – rovných 700 let od narození Karla IV., římského císaře a nejen českého panovníka. Jeho Veličenstvo král vládl na Pražském hradu od července 1346 do listopadu 1378, tedy déle než třicet let, a významně se zasloužil o rozkvět vlasti i města Prahy. Kromě jiného nechal vybudovat hrad Karlštejn jako místo pro uložení českých korunovačních klenotů a kamenný Karlův most přes Vltavu, v Praze založil jednu z nejstarších evropských univerzit – Karlovu univerzitu (1348) – dodnes nejvýznamnější českou vysokou školu. Sám byl neobyčejně inteligentní a vzdělaný, četl a plynně hovořil prý pěti jazyky, zajímal se o kroniky, vlastní bohatý životopis zachytil v knize Vita Karoli Quarti… Podle výsledků ankety České televize z roku 2005 je Karel IV. Největší Čech…
Co ale dnes znamená král? Postavu z učebnice historie? Hrdinu z pohádky? Symbol? Moc? Slávu? Bohatství? Co představuje trůn, žezlo, koruna, královský hermelín? Co značí mít královskou krev? Co je královský průvod a Královská cesta? Jaký je přímý a přenesený obsah sousloví královské slovo, královská milost, královská tabule, královský omyl, královský dar? K čemu sloužil královský šašek? Komu a proč se přezdívalo král železný a zlatý, král Pohrobek, král Bezzemek nebo král Slunce? Kdo a proč nosil za královským jménem přízvisko Veliký, Ukrutný, Dobrotivý? Platí dodnes, že „přesnost je vlastnost králů“, že „mýlit se je lidské, odpouštět královské“? Kdo řekl „není boje žádného bez krále českého“ a „toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal“?
Kde hledat Krále Leara, Krále Oidipa, Krále Ječmínka nebo Krále Lávru? Kdo napsal knížky O králi Sedmilháři, Král Matýsek první či Eliška a táta král?
Co mají společného hroznýš královský s tučňákem královským, Královský triatlon a královský gambit, král džungle s králem lesa, král zvířat, Královské Vinohrady, král rocku nebo popu s králem valčíků, král čtenářů, král komiků, král majálesu, královna ročníku či plesu, král pirátů, král sýrů a šachový král? Co je britská Královská společnost?
Co je království nebeské, království boží na zemi a čí království není z tohoto světa? Má „každý z nás v srdci královskou komnatu“? Může být vážně hloupý Honza králem, nebo musí být vladař moudrý a vzdělaný? Usedne na trůn vždy ten nejlepší? Je snadné být tím nejvyšším, anebo se tam umdlévá pod tíhou odpovědnosti a koruny? Může král všechno, nebo nemůže téměř nic – je pouze smutným vazalem úředních předpisů a konvencí? Má člověk na trůnu hodně upřímných přátel, nebo se má mít stále na pozoru? Čeho se bojí král? Je král šťastný, nebo uprostřed království se cítí velmi, velmi sám…?
Široké a dobře známé téma dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. Mohou vyhlásit literární či výtvarnou soutěž, ohlédnout se do historie za Karlem IV., za českými či světovými vládci. Mohou se vypravit za současnými panovníky, zamyslet se nad prezidentem, králem, císařem, carem, velkovévodou, knížetem, šáhem… Zamyslet se nad českým prezidentem nebo anglickou královnou. Srovnat podobu slova král v různých světových jazycích. Vydat se za králem do pohádky či do hry. Pohrát si s obsahem slova král/královna (královský, království…) též ve významu přeneseném. Od rituálu korunovace přeskočit k rituálům v životě. Od panovníků velkých zemí k hlavě rodiny, vůdci party anebo školní třídy.

Základní informace k realizaci projektu v Karlovarském kraji

 • Vyhlašovatel projektu: -SKIP – Klub dětských knihoven
 • Garant projektu: -Klub dětských knihoven Karlovarského kraje
 • Koordinátor za Karlovarský kraj: – Bc. Klára Rozsypalová – předsedkyně KDK Karl. kraje, Městská knihovna Loket, tel. 352 684 229, email: klarucha.r@seznam.cz, detske@mkloket.cz

Termíny projektu

 • Vyhlášení projektu v KV kraji: v Týdnu knihoven (5. – 11.10. 2015)
 • Přihlášky /zasílá zúčastněná knihovna koordinátorce projektu / : do 30. 10. 2015
 • Realizace projektu v jednotlivých knihovnách říjen 2015 – 30. březen 2016
 • Odevzdání soutěžních prací /odevzdá přihlášená knihovna/ v elektronické podobě : do 10.4.2016.
 • Hodnocení prací v soutěžní sekci /online hlasování/ 18. – 30.4.2016
 • Odevzdání prací v papírové podobě: na schůzce Klubka KV v dubnu 2016
 • Vyhlášení oceněných prací (krajské kolo) a vernisáž výstavy v týdnu od 10.-13.5.2016
 • Výstava soutěžních prací v termínu od 10.5.do 30.6.2016
 • Zaslání jména vítěze literární kategorie v krajském kole do Prahy /Pasování rytířů krásného slova/ do 20.5.2016
 • Slavnostní zakončení a vyhodnocení v Praze /Pasování rytířů krásného slova/okolo 1. 6. 2016
 • Putovní výstava oceněných prací a skupinových prací knihoven:červen 2016-červen 2017

Projektové zpracování

Projekt v plném znění (s podmínkami, termíny, atd) lze ve formátu PDF stáhnout zde!

Přihláška do projektu

Hlásí se Ti, kteří tak dosud neučinili v dubnu 2014 zde!