Kde končí svět

O projektu

„Kde končí svět“ je projektem Klubu dětských knihoven SKIP. První etapa této akce proběhla již v letech 2000-2001 za účasti Dagmar Havlové. Každý rok se snaží KDK SKIP vymýšlet zajímavé téma projektu.

Cílem projektu je snaha o rozvoj a podporu dětského čtenářství, propagace čtenářství na veřejnosti, propagace činnosti knihoven, zastřešení a inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven

Kategorie projektu

 • oblast dětského čtenářství – aktivity podporující dětské čtenářství
 • oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní
 • oblast výtvarných soutěží
 • oblast literárně-dramatická (činnost klubů a kroužků, dramatizace, výroba loutek, …)

Kde končí svět 2017-2018

11. ročník projektu

Téma: Já jsem tvůj člověk

převzato z propozic SKIP-KDK k projektu – celostátní verze, zkráceno

Projekt Klubu dětských knihoven SKIP KDE KONČÍ SVĚT? (nyní už jako bienále) vstoupil do jedenáctého
ročníku.

A co nás čeká pojedenácté? Přestože v podtitulu tentokrát stojí „Já jsem tvůj člověk“, tématem k
uchopení je ve skutečnosti ZVÍŘE. Anebo ještě lépe: vztah mě-člověka k obyvatelům živočišné říše.

Dospělí pojmenováním „zvíře“ obvykle označují buď jakéhokoliv živočicha, nebo živočicha na vyšším
stupni vývoje, kromě člověka. Z pohledu filozofů potom zvířetem bývá taková živá bytost, co není ani
člověkem, ani božstvem či jiným nadpřirozeným tvorem. Pro děti je to ale naštěstí mnohem jednodušší.

„Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst…“2 Nebo je milujeme z
jiného důvodu?

Kde (a zda vůbec) končí svět zvířat a začíná svět lidí? Co máme společného se zvířaty a co nás odlišuje?
Rozum a cit? Schopnost myslet, mluvit a učit se? Dovednost číst? Pamatovat si? Jsou lidé lepší než
zvířata? Chová se člověk občas jako zvíře? Mazaný jako liška, pilný jako včela, pyšný jako páv, hladový
jako vlk, tvrdohlavý jako mezek, tlustý a špinavý jako prase, věrný jako pes (nebo jako pes k podřízeným),
slizký jako had, pomalý jako šnek, s pamětí jako slon? Krkavčí matka, mlsná koza, hloupá husa, anebo
slepice? Chameleon či opice? Velké „zvíře“? Je člověk pánem tvorstva? Je zvíře němá tvář, nebo náš
bratr jen o stupínek vývoje pod námi? Mají zvířata emoce? Mohou se učit, alespoň jednoduše myslet,
dělat vědomá rozhodnutí? Mohou zvířata jednat jako lidé? (V bajkách od pánů Ezopa, La Fontaina,
Krylova, Macourka nebo Žáčka určitě ano!) Kterých zvířat se bojíme a proč? Jsou některá zvířata zlá? A
mají na rozdíl od člověka na výběr? Jak vypadá svět očima zvířat (vidí barvy jinak než člověk)?

Jak a kde žijí? Jak dlouho žijí? Čím se živí a jak se chrání? Jak vypadají a jak „mluví“? Jak se liší samec od
samice? Jak se starají o mláďata? Jak pečujeme o zvířata my? Je přirozené zvířata jíst? Ukazovat je v
cirkuse a v zoo? Chovat je v krutých podmínkách pro kožešinu (pro peníze)? Testovat na nich léky a
kosmetické přípravky? Mají zvířata práva? Je dnes normální provozovat cestovní kancelář pro psy, psí a
kočičí salon, hotel, zvířecí hřbitov? Platí, že „Vše v přírodě – každá květina, každý strom a každé zvíře nás
může mnohému naučit“ (Eckhart Tolle), že „Člověk nese zodpovědnost za všechno, co kdy ochočil“
(Antonie de Saint-Exupéry)?

Základní informace k realizaci projektu v Karlovarském kraji

 • Vyhlašovatel projektu: -SKIP – Klub dětských knihoven
 • Garant projektu: -Klub dětských knihoven Karlovarského kraje
 • Koordinátor za Karlovarský kraj: – Bc. Klára Rozsypalová – předsedkyně KDK Karl. kraje, Městská knihovna Loket, tel. 352 684 229, email: klubkokv@gmail.com, detske@mkloket.cz

Termíny projektu

 • Vyhlášení projektu v KV kraji: v Týdnu knihoven (2.-8. října 2017)
 • Přihlášky /zasílá zúčastněná knihovna koordinátorce projektu / : do 15. 10. 2017
 • Realizace projektu v jednotlivých knihovnách říjen 2017 – březen 2018
 • Odevzdání soutěžních prací /odevzdá přihlášená knihovna/ v elektronické podobě : do 5. 4.
  2018
 • Hodnocení prací v soutěžní sekci /online hlasování/ 15. – 25. 4. 2018
 • Odevzdání prací v papírové podobě: na schůzce Klubka KV 13.4. 2018
 • Vyhlášení oceněných prací (krajské kolo) a vernisáž výstavy 10.5.2018 od 16:00 hodin, Krajská knihovna KV
 • Výstava soutěžních prací od 10.5.do 30.6.2018
 • Zaslání jména vítěze literární kategorie v krajském kole do Prahy /Pasování rytířů krásného slova/ do 20. 5. 2018
 • Slavnostní zakončení a vyhodnocení v Praze /Pasování rytířů krásného slova/okolo 1. 6. 2018 – bude upřesněno
 • Putovní výstava oceněných prací a skupinových prací knihoven:červenec 2018-červen 2019

Projektové zpracování

Projekt v plném znění (s podmínkami, termíny, atd) lze ve formátu PDF stáhnout zde!

Přihláška do projektu

Prostřednictvím e-přihlášky zde zde!