Hry bez hranic

Hry_bez_hranic_2010

Tento projekt je v rámci regionálního působení Klubka naším nejvýraznějším projektem. Koná se od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury a SKIP.

Cílem projektu je podpořit čtenářství, rozšířit znalosti dětí o našem regionu a propagovat práci dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji. Podstatné je pro nás také setkávání dětí z různých knihoven v kraji a jejich vzájemná komunikace nejen o literatuře.
Této akce se účastní kolem 15ti knihoven.

Každý ročník se koná v jiném městě či obci Karlovarského kraje.Hlavním pořadatelem je SKIP. Soutěžícími jsou družstva složená ze šesti dětských čtenářů a knihovnice. Témata jednotlivých ročníků jsou vždy přizpůsobena místu konání s ohledem na regionální významnost daného města či obce.

Skladba soutěžních úkolů je rozličná; od knihovnických dovedností, jako je vyhledávání informací, organizace knihovního fondu, přes zeměpisné a dějepisné znalosti o regionu po sportovní a výtvarné dovednosti.

Logo HbH na rok 2016 lze stáhnout zde!

Minulé ročníkyHry_bez_hranic_2010_1

Ročník Rok Místo konání Téma
1. 2007 Loket Rytíři
2. 2008 Nová Role Pravěk na Karlovarsku
3. 2009 Královské Poříčí Rozvoj řemesel na Karlovarsku
4. 2010 Františkovy Lázně Lázeňství na Karlovarsku
5. 2011 Cheb Středověk na Karlovarsku
6. 2012 Chodov Olympijské hry
7. 2013 Ostrov Harry Potter a Palác princů
8. 2014 Habartov Četnické humoresky
9. 2015 Kraslice Život v Krušnohoří
10. 2016 Nová Role Meziplanetární kongres
11. 2017 Nejdek Setkání národů
12. 2018 Sokolov 100. výročí vzniku ČS. republiky

Hodnocení a zprávy z minulých ročníků najdete v archivu