Seminář Knihovníci sobě!

Knihovníci sobě – 3. ročník s tématem SPOLUPRÁCE

plakát
Přihlásit se k účasti na semináři je možno do 10. ledna 2018 prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese: https://goo.gl/forms/e9NAa34hLJyXitb33
Pozvánku ve formátu PDF stáhnout zde!

Klub dětských knihoven Karlovarského kraje, Krajská knihovna Karlovy Vary a SKIP region K. Vary vás srdečně zvou na prakticky zaměřený seminář pro knihovnice a knihovníky (nejen) oddělení pro děti

16. ledna 2018 od 9:00 hodin v Krajské knihovně Karlovy Vary

PROGRAM

Dopolední blok
9:00 – 12:30 hodin
ZAHÁJENÍ, JEDNOTLIVÉ PŘÍSPĚVKY KNIHOVEN ZAMĚŘENÉ NA TÉMA SEMINÁŘE, PŘÍSPĚVKY DISTRIBUTORŮ STOLNÍCH HER

1. Školy, organizace i obyvatelé města – důležití partneři Městské knihovny v Lokti
BC. KLÁRA ROZSYPALOVÁ, MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOKET
Zkušenosti a příklady dobré praxe s různými subjekty i jednotlivci na malém městě. Spolupráce při krátkých i dlouhodobých projektech, kdy zvláště školy (základní, střední a umělecká) ve městě jsou často nedílnou součástí jejich úspěšné realizace.
2. Knihovna jako místo propojování světů
ING. EVA VODIČKOVÁ, KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Možnosti nabídky činností pro střední školy, pro středoškoláky a profesory středních škol. Jakou aktivitu vymyslet, aby to středoškoláky zaujalo a jak s nimi komunikovat? Založíme konferenci pro středoškoláky? Jak pracovat s dobrovolníky, aby u vás byli rádi? Jak se spolupracuje s neziskovým sektorem, soukromými a státními subjekty- na co se před spoluprací připravit. Je možné propojit všechny tyto světy? Na všechny otázky odpovíme!
3. Žijeme s vámi
EMA REISMÜLLEROVÁ, MGR. DANIELA DROBEČKOVÁ, MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV
Spolupráce s organizacemi, které sdružují občany se specifickými potřebami nebo se zdravotním znevýhodněním – Člověk v tísni o. p. s., Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., Společnost Dolmen z.ú.,Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově, p. o., Dětské oddělení Nemocnice Sokolov, speciální třídy ZŠ Sokolov, DOP – HC s. r. o. – Domov pro seniory, Dolní Rychnov.
4. Sbírka pro zvířátka-spolupráce knihovny a Domu dětí a mládeže Sova
MGR. EVA NOVOTNÁ, MĚSTSKÁ KNIHOVNA CHEB
Úspěšná třináctiletá spolupráce knihovny s DDM Sova. Do soutěžního projektu „Sbírka pro minizoo“ jsou zapojeny školy i školky v Chebu. Nejlepší týmy i jednotlivci z řad čtenářů jsou na konci každého roku odměněni při odpoledním programu.

5. Setkání se zástupci distributorů her Piatnik a Mindok
ŠTĚPÁN ŠVÁCHA, OBCHODNÍ ZÁSTUPCE FIRMY PIATNIK PRAHA S.R.O.
BOHUMIL KEBZA, OBCHODNÍ ZÁSTUPCE FIRMY MINDOK S.R.O.
Zkušenosti úspěšné spolupráce s knihovnami. Co mohou Piatnik a Mindok nabídnout knihovnám? Úspěšné hry, které stojí za to do knihoven koupit s jejich ukázkou. Prostor i pro případné individuální dotazy.
Přestávka na oběd 12:30 – 13:00 hodin
Odpolední blok
13:00 – 14:00 hodin
1. Motivační hry a čtenářské dílny nakladatelství Thovt
ING. RADANA SEDLÁČKOVÁ, NAKLADATELSTVÍ THOVT S.R.O.
Prezentace motivačních her a čtenářských dílen, které realizuje nakl. Thovt. Princip a účel her, které rozvíjejí u dětí čtenářské dovednosti. Zkušenosti s realizací řízených čtenářských dílen.
14:00 – 16:00 hodin
2. Workshop s Ing. Radanou Sedláčkovou
Praktický workshop na grafické organizéry textu, které lektorka zpracovala pro knihu Věštkyně Stella Bella ve formě metodické příručky. Ta obsahuje jak metodické informace pro práci s listy, tak i 66 kopírovatelných pracovních listů, které jsou zpracovány jako mapy příběhu formou průtokových diagramů.
Přihlásit se k účasti na semináři je možno do 10. ledna 2018 prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese: https://goo.gl/forms/e9NAa34hLJyXitb33
Účastnický poplatek: 30,- Kč členové SKIP, 50,- ostatní
Během semináře bude k dispozici drobné občerstvení a nápoje. Krátké přestávky budou vyhlášeny individuálně v průběhu semináře podle potřeby.
ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ PŘÍMO NEPRACUJÍ V KNIHOVNÁCH S DĚTMI, MAJÍ MOŽNOST SE ZÚČASTNIT POUZE DOPOLEDNÍHO PŘEDNÁŠKOVÉHO BLOKU.

Veškeré dotazy k semináři ráda zodpovím – pište na e-mail klubkokv@gmail.com.
Za Klubko Karlovarského kraje -Bc. Klára Rozsypalová, Městská knihovna Loket

Knihovníci sobě – 2. ročník

plakát

Knihovníci sobě – 2. ročník – závěrem semináře…

Druhý ročník semináře pro knihovníky z odd. pro děti je za námi. Opět jsme měli možnost vidět práci druhých, poslechnout si zajímavé příspěvky (kterých bylo letos 8) a v odpolední části o nich s organizátory diskutovat. Věřím, že pro vás byl seminář přínosný a přinesl vám tolik potřebnou inspiraci a chuť organizovat ve vaší knihovně nové projekty a akce pro dětské čtenáře.

Velmi děkuji všem účastníkům semináře za účast. Posluchačům děkuji za pozitivní ohlasy, přátelskou atmosféru i cenné připomínky a dotazy, které zazněly u diskusních stolů. Kolegyním knihovnicím a kolegům knihovníkům, kteří připravili zajímavé příspěvky, děkuji za pečlivou přípravu a úžasné prezentace akcí a projektů, které pořádají ve svých knihovnách.

Mám velkou radost, že se v odděleních pro děti konají přínosné aktivity, které mají smysl. Že nám stále ještě záleží na čtenářství dětí, které se snažíme našimi projekty podporovat. Že se nebojíme využívat moderní informační technologie a sociální sítě, abychom přilákali do knihoven i teenagery. Je skvělé, že knihovníci v oddělení pro děti jsou hraví, komunikativní a zábavní! Že kromě půjčování knížek hrají s dětmi stolní i počítačové hry, převlékají se do mnohdy šílených kostýmů a organizují výlety, příměstské tábory, dobrodružné hry. Díky vám za to! I když často „naříkáme“ nad tím, že naše práce vlastně nikdy nekončí, jedna akce střídá druhou a někdy doslova padáme na ústa únavou, věřte, že děláme užitečnou a prospěšnou práci, ve které stojí za to pokračovat!

Držím vám všem palce ve vaší další práci s dětskými čtenáři, ať se vám daří!

Všechny příspěvky, které na semináři byly prezentovány, najdete postupně níže:

Někteří přednášející zatím materiály nedodali (bude tedy nahráno později). Najdete zde i neprezentovaný příspěvek k metodice tvorby projektů (Jak připravit projekt od A do Z), který z časových důvodů nebyl uskutečněn.

Děkuji za účast a příští rok u 3. ročníku na shledanou!
Za Klubko KV Klára Rozsypalová, předsedkyně

Jednotlivé příspěvky

MK Loket: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Ostrov: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Dobříš: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Litvínov: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

Klub dětských knihoven: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

OK Královské Poříčí a MK Karlovy Vary: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

KK K. Vary: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!
Workshop Jak připravit projekt od A do Z: Prezentaci ve formátu PDF lze stáhnout zde!

Knihovníci sobě – 1. ročník – závěrem semináře…

Velmi děkuji všem účastníkům semináře Knihovníci sobě! Že jste vydrželi, nebáli jste se zapojit do diskuse, prostě byli jste moc milé publikum. Byl to pro mě, a myslím že i pro mé kolegyně, které se s velkou odvahou zhostily své role „učícího“ knihovníka, jeden ze dnů, ktrerý měl smysl. Pevně věřím, že i když nevyužijete všechny informace, které jsme vám dnes naservírovali (a že jich nebylo málo!), alespoň část z z nich použijete a budou pro vaší práci přínosné. Všechny materiály, které na semináři byly prezentovány, najdete viz odkaz níže, někteří přednášející materiály bohužel nedodali :-( .
Děkuji za trpělivost a příští rok u 2. ročníku nashledanou!

Prezentace dopoledního bloku – hlavní přednáška

Prezentaci hlavní přednášky ve formátu PDF stáhnout zde!

Užitečné zdroje úro knihovníky: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

Bc. práce – Informační vzdělávání dětí v knihovnách KV kraje. Obsahuje kompletní analýzu stavu IV z roku 2014. Ve formátu PDF stáhnout zde!

Rešerše literatury k problematice Informačního vzdělávání z r. 2013. Ve formátu PDF stáhnout zde!

Prezentace knihovnic-lektorek / Představujeme naše knihovny

MK Loket: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Chodov: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Louny: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

Knihovna Gymnázia Příbram: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

Obecní knihovna Královské Poříčí: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

Ukázkové lekce – metodika

Knihovna Gymnázia Příbram:Lekce Hledej najdeš! a Jak poznat dobrý zdroj. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Loket, lekce Vařím, lepím, hraju si. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Loket, lekce Čs. legionáři v Rusku. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Loket, lekce Čs. legionáři v Rusku – Pracovní listy ukázka. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Louny, lekce Válka očima dětí. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Louny, lekce Válka očima dětí – literatura k lekci. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Loket, lekce Jak na referát. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Loket, lekce Jak na referát – desatero pro tvůrce referátu. Ve formátu PDF stáhnout zde!


počítadlo.abz.cz