Seminář Knihovníci sobě!

Knihovníci sobě – 2. ročník

plakát

Knihovníci sobě – 2. ročník – závěrem semináře…

Druhý ročník semináře pro knihovníky z odd. pro děti je za námi. Opět jsme měli možnost vidět práci druhých, poslechnout si zajímavé příspěvky (kterých bylo letos 8) a v odpolední části o nich s organizátory diskutovat. Věřím, že pro vás byl seminář přínosný a přinesl vám tolik potřebnou inspiraci a chuť organizovat ve vaší knihovně nové projekty a akce pro dětské čtenáře.

Velmi děkuji všem účastníkům semináře za účast. Posluchačům děkuji za pozitivní ohlasy, přátelskou atmosféru i cenné připomínky a dotazy, které zazněly u diskusních stolů. Kolegyním knihovnicím a kolegům knihovníkům, kteří připravili zajímavé příspěvky, děkuji za pečlivou přípravu a úžasné prezentace akcí a projektů, které pořádají ve svých knihovnách.

Mám velkou radost, že se v odděleních pro děti konají přínosné aktivity, které mají smysl. Že nám stále ještě záleží na čtenářství dětí, které se snažíme našimi projekty podporovat. Že se nebojíme využívat moderní informační technologie a sociální sítě, abychom přilákali do knihoven i teenagery. Je skvělé, že knihovníci v oddělení pro děti jsou hraví, komunikativní a zábavní! Že kromě půjčování knížek hrají s dětmi stolní i počítačové hry, převlékají se do mnohdy šílených kostýmů a organizují výlety, příměstské tábory, dobrodružné hry. Díky vám za to! I když často „naříkáme“ nad tím, že naše práce vlastně nikdy nekončí, jedna akce střídá druhou a někdy doslova padáme na ústa únavou, věřte, že děláme užitečnou a prospěšnou práci, ve které stojí za to pokračovat!

Držím vám všem palce ve vaší další práci s dětskými čtenáři, ať se vám daří!

Všechny příspěvky, které na semináři byly prezentovány, najdete postupně níže:

Někteří přednášející zatím materiály nedodali (bude tedy nahráno později). Najdete zde i neprezentovaný příspěvek k metodice tvorby projektů (Jak připravit projekt od A do Z), který z časových důvodů nebyl uskutečněn.

Děkuji za účast a příští rok u 3. ročníku na shledanou!
Za Klubko KV Klára Rozsypalová, předsedkyně

Jednotlivé příspěvky

MK Loket: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Ostrov: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Dobříš: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Litvínov: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

Klub dětských knihoven: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

OK Královské Poříčí a MK Karlovy Vary: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

KK K. Vary: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!
Workshop Jak připravit projekt od A do Z: Prezentaci ve formátu PDF lze stáhnout zde!

Knihovníci sobě – 1. ročník – závěrem semináře…

Velmi děkuji všem účastníkům semináře Knihovníci sobě! Že jste vydrželi, nebáli jste se zapojit do diskuse, prostě byli jste moc milé publikum. Byl to pro mě, a myslím že i pro mé kolegyně, které se s velkou odvahou zhostily své role „učícího“ knihovníka, jeden ze dnů, ktrerý měl smysl. Pevně věřím, že i když nevyužijete všechny informace, které jsme vám dnes naservírovali (a že jich nebylo málo!), alespoň část z z nich použijete a budou pro vaší práci přínosné. Všechny materiály, které na semináři byly prezentovány, najdete viz odkaz níže, někteří přednášející materiály bohužel nedodali :-( .
Děkuji za trpělivost a příští rok u 2. ročníku nashledanou!

Prezentace dopoledního bloku – hlavní přednáška

Prezentaci hlavní přednášky ve formátu PDF stáhnout zde!

Užitečné zdroje úro knihovníky: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

Bc. práce – Informační vzdělávání dětí v knihovnách KV kraje. Obsahuje kompletní analýzu stavu IV z roku 2014. Ve formátu PDF stáhnout zde!

Rešerše literatury k problematice Informačního vzdělávání z r. 2013. Ve formátu PDF stáhnout zde!

Prezentace knihovnic-lektorek / Představujeme naše knihovny

MK Loket: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Chodov: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Louny: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

Knihovna Gymnázia Příbram: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

Obecní knihovna Královské Poříčí: Prezentaci ve formátu PDF stáhnout zde!

Ukázkové lekce – metodika

Knihovna Gymnázia Příbram:Lekce Hledej najdeš! a Jak poznat dobrý zdroj. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Loket, lekce Vařím, lepím, hraju si. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Loket, lekce Čs. legionáři v Rusku. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Loket, lekce Čs. legionáři v Rusku – Pracovní listy ukázka. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Louny, lekce Válka očima dětí. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Louny, lekce Válka očima dětí – literatura k lekci. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Loket, lekce Jak na referát. Ve formátu PDF stáhnout zde!

MK Loket, lekce Jak na referát – desatero pro tvůrce referátu. Ve formátu PDF stáhnout zde!