Ozvěny 2. ročníku semináře Knihovníci sobě!

Knihovníci sobě – 2. ročník – závěrem semináře…

Druhý ročník semináře pro knihovníky z odd. pro děti je za námi. Opět jsme měli možnost vidět práci druhých, poslechnout si zajímavé příspěvky (kterých bylo letos 8) a v odpolední části o nich s organizátory diskutovat. Věřím, že pro vás byl seminář přínosný a přinesl vám tolik potřebnou inspiraci a chuť organizovat ve vaší knihovně nové projekty a akce pro dětské čtenáře.

Velmi děkuji všem účastníkům semináře za účast. Posluchačům děkuji za pozitivní ohlasy, přátelskou atmosféru i cenné připomínky a dotazy, které zazněly u diskusních stolů. Kolegyním knihovnicím a kolegům knihovníkům, kteří připravili zajímavé příspěvky, děkuji za pečlivou přípravu a úžasné prezentace akcí a projektů, které pořádají ve svých knihovnách.

Mám velkou radost, že se v odděleních pro děti konají přínosné aktivity, které mají smysl. Že nám stále ještě záleží na čtenářství dětí, které se snažíme našimi projekty podporovat. Že se nebojíme využívat moderní informační technologie a sociální sítě, abychom přilákali do knihoven i teenagery. Je skvělé, že knihovníci v oddělení pro děti jsou hraví, komunikativní a zábavní! Že kromě půjčování knížek hrají s dětmi stolní i počítačové hry, převlékají se do mnohdy šílených kostýmů a organizují výlety, příměstské tábory, dobrodružné hry. Díky vám za to! I když často „naříkáme“ nad tím, že naše práce vlastně nikdy nekončí, jedna akce střídá druhou a někdy doslova padáme na ústa únavou, věřte, že děláme užitečnou a prospěšnou práci, ve které stojí za to pokračovat!

Držím vám všem palce ve vaší další práci s dětskými čtenáři, ať se vám daří!

Všechny příspěvky, které na semináři byly prezentovány, najdete zde (klikněte na srdce):
knihsobě2016_mrakslov

Někteří přednášející zatím materiály nedodali (bude tedy nahráno později). Najdete zde i neprezentovaný příspěvek k metodice tvorby projektů (Jak připravit projekt od A do Z), který z časových důvodů nebyl uskutečněn.

Děkuji za účast a příští rok u 3. ročníku na shledanou!
Za Klubko KV Klára Rozsypalová, předsedkyně