Osmiletý František Jirka ze Sokolova převzal v Praze Řád Rytíře krásného slova

plakát

Delegace dětských čtenářů z knihoven Karlovarského kraje v čele s osmiletým Františkem Jirkou ze Sokolova se účastnila slavnostního ukončení 10. ročníku projektu s názvem „Kde končí svět 2015 -2016“ – Jak je to s králem? v Praze.

Setkání dětských čtenářů z celé ČR a „jejich“ knihovníků se uskutečnilo 1. června 2016 v Konírně Nostického paláce na Pražském hradě pod záštitou 1. dámy ČR paní Ivany Zemanové. Slavnostně tak vyvrcholil dvouletý projekt Klubu dětských knihoven (odborná sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR). Během ceremonie byly uděleny významné řády „Rytíř krásného slova“ vítězům literární části soutěže v jednotlivých regionech a dále osobnostem českého kulturního života, letos herečce ND paní Taťjaně Medvecké a spisovatelce Daniele Fischerové.

Za Karlovarský kraj převzal řád „Rytíř krásného slova“ František Jirka ze Sokolova, který vyhrál v našem regionu literární část soutěže svou působivou reportáží ze středověkého rytířského turnaje na hradě Loket. Delegaci doplnilo v doprovodu ředitelky Městské knihovny Sokolov Mgr. Daniely Drobečkové dalších 7 účastníků soutěžní sekce projektu ze Sokolova, Františkových Lázní a Lokte.

Součástí slavnostního setkání byla také komentovaná prohlídka Pražského hradu. Podle ohlasů účastníků byla celá akce nezapomenutelným zážitkem, a proto ještě jednou děkujeme organizátorům (KDK) za veškerou péči a dárky, které zde děti dostaly.

Závěrem považuji za důležité dodat, že letošní účast na tomto projektu je z hlediska počtu přihlášených knihoven regionu významným počinem, neboť se do něj zapojilo více než 200 dětí z 9 knihoven KV kraje. Ty nejlepší výtvarné, literární i skupinové práce mohli zájemci zhlédnout v Krajské knihovně Karlovy Vary, kde byla otevřena výstava od 10.-27.5.2016. Velké poděkování patří všem úžasným knihovnicím z dětských oddělení, které věnovaly nemalé úsilí při organizaci projektu v místě působení a také našim důležitým partnerům – základním, mateřským i uměleckým školám v Karlovarském kraji, které se aktivně zapojily.

Za Klub dětských knihoven
Bc. Klára Rozsypalová, předsedkyně KDK KV kraje