O nás

Klubko Karlovarského kraje

Klub dětských knihoven ( Klubko) při SKIPu Karlovarského kraje vznikl v r.2003. V současnosti Klubko sdružuje pracovníky oddělení pro děti z 15-ti knihoven Karlovarského kraje. Jeho cílem je zlepšení práce z dětským čtenářem, podpora čtenářství u dětí, výměna zkušeností a nápadů. Kromě vlastních regionálních akcí se karlovarské Klubko se aktivně podílí na činnosti celostátního Klubu dětských knihoven, účastní se jeho projektů a aktivit.

Zápisy z jednotlivých schůzek Klubka zde!

 

Chci se stát členem Klubka KV
Vyplňte prosím formulář zde:

SKIP

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení.
Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.
SKIP sdružuje na 1 500 členů a je organizován na regionálním principu. Má 11 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (knihovníků trenérů paměti, veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, tvořivých knihovníků, vysokoškolských knihovníků, frankofonní, klub lékařských knihoven) a komise (ediční, pro zahraniční styky). ¨

 

Klub dětských knihoven

Klub dětských knihoven je nejpočetnější odbornou sekcí Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Sdružuje individuální členy SKIP nebo pracovníky knihoven – institucionálních členů SKIP, kteří se zabývají nebo které zajímá práce s dětským čtenářem, zejména pak nové formy práce s dětmi, podpora dětského čtenářství,vzdělávání v této oblasti, zkrátka všechno, co přispívá k rozvoji služeb dětem v knihovnách.Povinností člena KDK je být aktivní, komunikovat s ostatními členy a přispívat podle svých možností ke společnému úsilí o zlepšení služeb knihoven dětem. Dále je povinností člena přihlásit být přihlášen standardním způsobem a poskytnout vedení KDK základní kontaktní údaje.Právem člena KDK je využívat všech dobrých nápadů na práci s dětmi v knihovnách, které v KDK získá, účastnit se vzdělávacích aktivit pořádaných KDK, vyměňovat si názory a zkušenosti ve fórech KDK, především v konferenci Andersen, přispívat vlastními nápady do Databanky akcí a zároveň z ní čerpat, účastnit se valných hromad KDK, volit (a být volen) předsedu KDK, pracovat v regionálních klubkách KDK.

knihovnice 2