Knihovníci sobě! – 3. ročník

22.1.2018 Klára Rozsypalová

Závěrem semináře…

Třetí ročník semináře pro knihovníky z odd. pro děti, letos zaměřený na téma Spolupráce je za námi. Opět jsme měli možnost vidět práci druhých, poslechnout si zajímavé příspěvky (letos 4 – Městská knihovna Sokolov, Krajská knihovna Karlovy Vary, Městská knihovna Loket, Městská knihovna Cheb). Setkali jsme se s distributory stolních her (zástupci firem Mindok a Piatnik). V odpolední části jsme si vyzkoušeli metodiku práce s pracovními listy nakladatelství Thovt, které nám představila přímo jejich autorka, Ing. Radana Sedláčková. Zajímavý byl i její příspěvek k motivačním hrám, které toto nakladatelství nabízí. Věřím, že pro vás byl seminář přínosný a přinesl vám tolik potřebnou inspiraci a chuť organizovat ve vaší knihovně nové projekty a akce pro dětské čtenáře.

Velmi děkuji všem účastníkům semináře za účast. Posluchačům děkuji za pozitivní ohlasy, přátelskou atmosféru i cenné připomínky a dotazy, které v průběhu dne zazněly. Kolegyním knihovnicím a kolegům knihovníkům, kteří připravili zajímavé příspěvky, děkuji za pečlivou přípravu a zajímavé prezentace projektů, které pořádají ve svých knihovnách.

Držím vám všem palce ve vaší další práci s dětskými čtenáři, ať se vám daří!

Veškeré informace o semináři najdete zde zde!