Nápadník

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení(RWCT) nabízí učitelům ucelený didaktický systém, který je možné využít téměř ve všech předmětech a na všech stupních škol. Konkrétní praktické metody, techniky a strategie jsou sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém učení použitelný ve škole.Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.

 

Projekt Okna (o knihovnických aktivitách)

Prezentace jednotlivých besed (lekcí) najdete na stránkách Klubu dětských knihoven pod odkazem Projekty/OKNA (O Knihovnických Aktivitách)/.Navigaci na stránkách Klubu dětských knihoven najdete v levém sloupci :-)

 

Databanka vzdělávacích knihovnických programů

Stránky databanky vzdělávacích programů (besed) Klubu dětských knihoven SKIP ČR, kterou pro vás připravili pracovníci Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Dětského oddělení a Centra dětského čtenářství. Databanka slouží pracovníkům knihoven, kteří po přihlášení, mohou zveřejňovat, sdílet a hodnotit lekce, vzdělávací programy, besedy a další typy programů, které knihovny realizují pro své uživatele (od dětí, přes dospělé až po seniory a další cílové skupiny).

 

Čtenářské kluby

Stránky projektu Čtenářské kluby na podporu čtenářství dětí, najdete zde sekci „Pro knihovníky a učitele, kde lze stáhnout zpracované lekce na vybrané knihy.

 

kreslosklukem