Další odkazy

Svět knihy

Společnost Svět knihy byla založena v roce 1997 Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). Hlavní činnosti společnosti jsou zaměřené na propagační podporu českého knižního trhu a na vytváření obchodního prostoru pro české i zahraniční nakladatelské subjekty a firmy hraničních oborů.

knihy brejle

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

Projekt Čtenářská gramotnost je webový portál pro učitele ZŠ, jehož cílem je podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti na základních školách, a to ve třech oblastech:Čtenářství a čtenářská gramotnost, Čtenářská gramotnost a mediální výchova, Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní.

Metodický portál RVP

Metodický portál vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.

Národní knihovna ČR / práce s dětmi a mládeží

děti

Sekce pro knihovníky dětských oddělení, kde najdete dokumenty (Studie k výzkumu dětského čtenářství: Jak čtou české děti, volný čas a prevence u dětí a mládeže – MŠMT 2002, Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013; odkazy na instituce, aktivity pro děti v ČR,inspiraci v zahraničí, odkazy k prevenci internetové kriminality, semináře, odborné akce…