Archiv

Národy ze všech koutů světa se setkají v Nejdku!

11. ročník Her bez hranic – Setkání národů

plakát

V sobotu 20. května se konal v Nejdku 11. ročník knihovnické soutěže Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem. Organizátorem těchto her byla pro letošní rok Městská knihovna v Nejdku. Tento projekt je nejvýraznějším počinem tzv. Klubka (Klub dětských knihoven v Karlovarském kraji) . Koná se od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury a SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků).

Cílem projektu je podpořit čtenářství, rozšířit znalosti dětí o našem regionu a propagovat práci dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji. Podstatné je pro nás také setkávání dětí z různých knihoven v kraji a jejich vzájemná komunikace. Každý ročník má své téma – pro letošní rok jsme zvolili Setkání národů.

Skladba soutěžních úkolů byla rozličná – od knihovnických dovedností, jako je vyhledávání informací, literární znalosti, přes znalosti zeměpisné a dějepisné o regionu až po sportovní a výtvarné dovednosti.

Pro hry v Nejdku jsme vybrali lokalitu, která je pro svoji atraktivnost a historický význam pro takovéto soutěžení jako stvořená – Křížovou cestu. Děti plnily své úkoly kolem kapliček a celou cestu tak obešly a poznaly.

Přivítali jsme soutěžní kolektivy z 15ti knihoven našeho regionu. Celé klání začalo po 9. hodině na prostranství vedle kostela Sv. Martina slavnostním zahájením, kterého se ujali pan starosta Lubomír Vítek spolu s předsedkyní Klubka Karlovarského kraje Klárou Rozsypalovou a představením družstev. Poté se děti rozběhly plnit jednotlivé úkoly. Nebyly to úkoly jednoduché, zastoupeno bylo poznávání cizích jazyků podle zvukového záznamu, zvyky v cizích zemích, test z historie Nejdku, štafetový běh s poznáváním našich a světových sportovců, literární test a mnohé další. Po ukončení soutěže si děti se svým doprovodem došly na výborný oběd, který pro ně připravila paní M. Jarošová se svým týmem ve školní jídelně při ZŠ Nám. Karla IV., kterým tímto mnohokrát děkujeme. Během závěrečného sčítání bodů byl pro děti připraven interaktivní hudební program skupiny Cesta rytmu. Děti měly možnost slyšet africké rytmy a samy si zatančit a vyzkoušet hru na tradiční nástroje tohoto světadílu. Před 15. hodinou byly hry ukončeny a slavnostně předány ceny. A jak to dopadlo?

Nejprve byly předány ceny v anketě za nejzdařilejší kostým – nejvíce se líbili soutěžící z knihovnen Františkovy Lázně (Keňa), Chodov (Mexiko) a Loket (Turecko).

V hlavní soutěži se na předních místech umístily:

1. místo – MěK Nová Role – Skotsko
2. místo – MěK Nejdek – Česká republika
3. místo – MěK Horní Slavkov – Brazílie

Děkujeme za finanční podporu a dary těmto sponzorům: SKIP, Město Nejdek, Obec Božičany, MěK Kraslice, MěK Nová Role, Statek Bernard Královské Poříčí, Miniaturpark Boheminium Mariánské Lázně, Chebský hrad, Muzeum Cheb, Muzeum Horní Slavkov, ZOO Plzeň, Hrad Loket, Lanový Park Loket, Lanové centrum Trinity Cheb, Spolek Krušnohorská krajka Nejdek, Potraviny Neli.

Dále děkujeme všem dobrovolným pomocníkům , kteří nám s organizací a zajištěním této náročné akce vydatně pomohli.

Velký dík patří panu Děkanovi Janu Pražanovi za zapůjčení prostranství před kostelem Sv. Martina a připojení zvuku.

Za Klubko KV sepsala Vlaďka Satýnková, MK Nejdek

plakát

Společná aktivita pro Noc s Andersenem 2017!

plakátek císař2

Ozvěny 2. ročníku semináře Knihovníci sobě!

Knihovníci sobě – 2. ročník – závěrem semináře…

Druhý ročník semináře pro knihovníky z odd. pro děti je za námi. Opět jsme měli možnost vidět práci druhých, poslechnout si zajímavé příspěvky (kterých bylo letos 8) a v odpolední části o nich s organizátory diskutovat. Věřím, že pro vás byl seminář přínosný a přinesl vám tolik potřebnou inspiraci a chuť organizovat ve vaší knihovně nové projekty a akce pro dětské čtenáře.

Velmi děkuji všem účastníkům semináře za účast. Posluchačům děkuji za pozitivní ohlasy, přátelskou atmosféru i cenné připomínky a dotazy, které zazněly u diskusních stolů. Kolegyním knihovnicím a kolegům knihovníkům, kteří připravili zajímavé příspěvky, děkuji za pečlivou přípravu a úžasné prezentace akcí a projektů, které pořádají ve svých knihovnách.

Mám velkou radost, že se v odděleních pro děti konají přínosné aktivity, které mají smysl. Že nám stále ještě záleží na čtenářství dětí, které se snažíme našimi projekty podporovat. Že se nebojíme využívat moderní informační technologie a sociální sítě, abychom přilákali do knihoven i teenagery. Je skvělé, že knihovníci v oddělení pro děti jsou hraví, komunikativní a zábavní! Že kromě půjčování knížek hrají s dětmi stolní i počítačové hry, převlékají se do mnohdy šílených kostýmů a organizují výlety, příměstské tábory, dobrodružné hry. Díky vám za to! I když často „naříkáme“ nad tím, že naše práce vlastně nikdy nekončí, jedna akce střídá druhou a někdy doslova padáme na ústa únavou, věřte, že děláme užitečnou a prospěšnou práci, ve které stojí za to pokračovat!

Držím vám všem palce ve vaší další práci s dětskými čtenáři, ať se vám daří!

Všechny příspěvky, které na semináři byly prezentovány, najdete zde (klikněte na srdce):
knihsobě2016_mrakslov

Někteří přednášející zatím materiály nedodali (bude tedy nahráno později). Najdete zde i neprezentovaný příspěvek k metodice tvorby projektů (Jak připravit projekt od A do Z), který z časových důvodů nebyl uskutečněn.

Děkuji za účast a příští rok u 3. ročníku na shledanou!
Za Klubko KV Klára Rozsypalová, předsedkyně

Osmiletý František Jirka ze Sokolova převzal v Praze Řád Rytíře krásného slova

plakát

Delegace dětských čtenářů z knihoven Karlovarského kraje v čele s osmiletým Františkem Jirkou ze Sokolova se účastnila slavnostního ukončení 10. ročníku projektu s názvem „Kde končí svět 2015 -2016“ – Jak je to s králem? v Praze.

Setkání dětských čtenářů z celé ČR a „jejich“ knihovníků se uskutečnilo 1. června 2016 v Konírně Nostického paláce na Pražském hradě pod záštitou 1. dámy ČR paní Ivany Zemanové. Slavnostně tak vyvrcholil dvouletý projekt Klubu dětských knihoven (odborná sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR). Během ceremonie byly uděleny významné řády „Rytíř krásného slova“ vítězům literární části soutěže v jednotlivých regionech a dále osobnostem českého kulturního života, letos herečce ND paní Taťjaně Medvecké a spisovatelce Daniele Fischerové.

Za Karlovarský kraj převzal řád „Rytíř krásného slova“ František Jirka ze Sokolova, který vyhrál v našem regionu literární část soutěže svou působivou reportáží ze středověkého rytířského turnaje na hradě Loket. Delegaci doplnilo v doprovodu ředitelky Městské knihovny Sokolov Mgr. Daniely Drobečkové dalších 7 účastníků soutěžní sekce projektu ze Sokolova, Františkových Lázní a Lokte.

Součástí slavnostního setkání byla také komentovaná prohlídka Pražského hradu. Podle ohlasů účastníků byla celá akce nezapomenutelným zážitkem, a proto ještě jednou děkujeme organizátorům (KDK) za veškerou péči a dárky, které zde děti dostaly.

Závěrem považuji za důležité dodat, že letošní účast na tomto projektu je z hlediska počtu přihlášených knihoven regionu významným počinem, neboť se do něj zapojilo více než 200 dětí z 9 knihoven KV kraje. Ty nejlepší výtvarné, literární i skupinové práce mohli zájemci zhlédnout v Krajské knihovně Karlovy Vary, kde byla otevřena výstava od 10.-27.5.2016. Velké poděkování patří všem úžasným knihovnicím z dětských oddělení, které věnovaly nemalé úsilí při organizaci projektu v místě působení a také našim důležitým partnerům – základním, mateřským i uměleckým školám v Karlovarském kraji, které se aktivně zapojily.

Za Klub dětských knihoven
Bc. Klára Rozsypalová, předsedkyně KDK KV kraje

Zpráva o letošních Hrách bez hranic aneb knihovníci dětem

Meziplanetární kongres v Nové Roli

napsala: Vladislava Nemčičová, knihovnice – MK Nová Role, upravila K. Rozsypalová

V sobotu 21. Května 2016 se čtrnáct planet nekonečného vesmíru Karlovarského kraje sešlo na Meziplanetárním kongresu v místě centrálního mozku lidstva, který zrovna sídlil na břehu Novorolského rybníka. Téměř stovka účastníků včetně 56 dětských čtenářů z knihoven KV kraje (Božičany, Františkovy Lázně, Habartov, Cheb, Chodov, Kraslice, Královské Poříčí, Lomnice, Loket, Mariánské Lázně, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo a Sokolov), přijela na toto ojedinělé setkání, aby poměřila své znalosti, zručnost i kondičku.

Velkolepé zahájení proběhlo v 10.00 hodin Centrálním mozkem lidstva. Všechny účastníky přivítala Ladislava Nemčičová z domácí planety Nová Role, také Klára Rozsypalová za Klub dětských knihoven Karlovarského kraje a starostka města Nová Role Jitka Pokorná.

Postupně se na pódiu vystřídali všichni účastníci ve svých nádherných kostýmech a představili svou planetu, jak jinak než originálním dialektem. Pro publikum byla jejich řeč tlumočena překladatelem . Každá zúčastněná knihovna poté vyplnila anketní lístek a tři nejlepší prezentace planet (OK Lomnice, OK Královské Poříčí a MK Loket) byly na konci kongresu oceněny stolní hrou od firmy Mindok.

Poté již knihovnice zaujaly svá místa na 11 stanovištích a družstva vyrazila za dobrodružstvím. Čekalo je např. modelování kosmické lodi z kaolínové hmoty, luštění křížovky, stavění robotů z krabic a krabiček, poznávání vesmírného odpadu, výstup na raketu, testík ze seriálu Návštěvníci a poznávačka postav ze Star Wars, slepá mapa ČR, poznávání souhvězdí, skládání obrázku planet, práce s textem.

Po výborném obědě(bramborové kaši a řízku) účastníky kongresu čekal doprovodný program. Zazpívala mladá začínající zpěvačka Bartsha. Každý dětský účastník měl možnost si ozdobit hrneček v Porcelánové školičce paní Růženy Dolinové.

Ve 14.00 hodin nastal očekávaný čas na vyhlášení výsledků. Na každého účastníka kongresu čekala taška s odměnami, sladkými i užitečnými i zábavnými. Místostarosta města,pan Jan Lichnovský poděkoval všem dětem i knihovnicím a spolu hlavními organizátorkami akce předával diplomy a pamětní listy.

A kdo že byl letos mezi třemi nejlepšími? 1. místo obhájil loňský vítěz HbH – Obecní knihovna Lomnice, 2. místo vybojovala Městská knihovna Nové Sedlo a 3. místo získala Obecní knihovna Božičany.

Velmi děkujeme všem sponzorům, kteří do soutěže darovali odměny pro děti či finančně přispěli na jejich nákup. Na tuto akci byl přidělen grant od MK ČR,výraznou finanční částkou také přispěla organizace SKIP Karlovarského kraje, dále přispěli: Karlovarský kraj, město Nová Role, THUN 1794 a.s. Volné vstupenky darovaly organizace a firmy: Chebský hrad, lanová centra Cheb a Loket. Knižní odměny pak nakladatelství Albatros a Fornica graphics Sokolov. Dále přispěly tyto firmy: Dinocomerce, SKF Lubrication systems CZ, s.r.o., Studio Comprex, Obchod u Danušky. Spoustu cen věnovaly také zúčastněné knihovny.

Poděkování patří všem knihovnicím z Karlovarského kraje, které děti do soutěže připravovaly a všem pomocníkům, kteří pomáhali při organizování celé akce.

Fotografie si můžete prohlédnout zde v galeriii na Rajce.cz

Finále krajského kola Kde končí svět 2015-2016!

Jak je to s králem?

plakát

10.5. 2016 se v Krajské knihovně Karlovy Vary konala vernisáž krajské výstavy k 10. ročníku projektu SKIP s názvem Kde končí svět 2015 – 2016 „Jak je to s králem?“, které se zúčastnili finalisté výtvarné a literární soutěžní sekce. Těm jsme předali zasloužené ocenění. Děkujeme všem příbuzným oceněných dětí, kteří se společně s námi, přítomnými knihovnicemi, mohli kochat velmi zdařilými výtvory. Na výstavě jsou také prezentovány skupinové práce, které vznikly přímo v knihovnách v rámci workshopů, soutěží a dalších aktivit. Děkujeme také všem kolegyním, které upekly výborné moučníky a v neposlední řadě i těm, které instalovaly výstavu. Přijďte se do krajské knihovny podívat, stojí to za to! Výstava potrvá do 27.5.2016.

Více o projektu najdete zde!

Výsledky krajského kola a zprávu o průběhu projektu najdete zde!

Fotografie najdete zde!

10. ročník Her bez hranic aneb knihovníci dětem ve znamení UFO

Meziplanetární kongres

plakát

Planeta Země v místě Centrálního mozku lidstva, které se nachází na břehu Novorolského rybníka poblíž města Nová Role, pořádá pro celou sluneční galaxii a všechny planety nekonečného vesmíru MEZIPLANETÁRNÍ KONGRES. Zde si mimozemšťané mohou poměřit své znalosti, dovednosti i sílu. Této významné události se účastní tyto planety: Chodov, Nejdek, Cheb, Loket, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Nové Sedlo, Lomnice, Habartov, Královské Poříčí, Božičany, Kraslice, Sokolov… i domovská planeta Nová Role.

Setkání téměř 60 dětských čtenářů ze 14 knihoven karlovarského regionu se uskuteční 21.5.2016 od 10.00 hodin v Nové Roli. Jste srdečně zváni!

plakát

Nekoktám, čtu! 2016

Soutěž Nekoktám, čtu! dospěla pro tento rok k závěru!

Ještě jednou děkuji všem, kteří se zapojili do 2. ročníku projektu (soutěže) Nekoktám, čtu! 2016.
Fotografie najdete zde!

Letos se zapojilo 13 knihoven regionu, v místních kolech se zúčastnilo více než 200 dětí, do krajského kola se probojovalo 26 nejlepších z nich. Během krajského kola děti četly a paní knihovnice Lída Křivancová, Lenka Raková a Jiřina Němečková představily 26 knih, které vyšly v ČR v letech 2014 – 2016.
Myslím, že tento projekt má smysl, neboť tímto způsobem aktivně propagujeme dětské čtenářství, veřejné čtení a kvalitní literaturu pro děti. Posilujeme také spolupráci se základními školami.
Za opravdu štědré sponzorské dary děkuji SKIP region. Karl.kraje, nakl. Albatros media a.s., Fornica s.r.o. Sokolov a Městské knihovně Ostrov. Díky těmto sponzorům si všechny soutěžící děti odnesly pěkné knižní ceny a placku s logem soutěže, první 3. místa v každé z kategorií stolní hry od f. Mindok a další drobné dárky.
Děkujeme také našim nejdůležitějším partnerům, základním školám v regionu, bez kterých by tato soutěž nemohla být realizována v takovém měřítku.
Velké díky patří především porotcům – výše zmíněným knihovnicím, které velmi pečlivě připravily literaturu a našim porotcům „externistům“- p. Vaňkové, Černé, Hodoušové, Kohutové a p. Faustovi za jejich účast, připomínky a závěrečná slova.
Doufám, že příští rok budete mít chuť se opět zapojit :-)
Těším se na to!
Za Klub dětských knihoven KV kraje
Klára Rozsypalová, MK Loket

Výsledkovou listinu a další informace najdete zde!

plakát_meziplanetární kongres