Archiv

Osmiletý František Jirka ze Sokolova převzal v Praze Řád Rytíře krásného slova

plakát

Delegace dětských čtenářů z knihoven Karlovarského kraje v čele s osmiletým Františkem Jirkou ze Sokolova se účastnila slavnostního ukončení 10. ročníku projektu s názvem „Kde končí svět 2015 -2016“ – Jak je to s králem? v Praze.

Setkání dětských čtenářů z celé ČR a „jejich“ knihovníků se uskutečnilo 1. června 2016 v Konírně Nostického paláce na Pražském hradě pod záštitou 1. dámy ČR paní Ivany Zemanové. Slavnostně tak vyvrcholil dvouletý projekt Klubu dětských knihoven (odborná sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR). Během ceremonie byly uděleny významné řády „Rytíř krásného slova“ vítězům literární části soutěže v jednotlivých regionech a dále osobnostem českého kulturního života, letos herečce ND paní Taťjaně Medvecké a spisovatelce Daniele Fischerové.

Za Karlovarský kraj převzal řád „Rytíř krásného slova“ František Jirka ze Sokolova, který vyhrál v našem regionu literární část soutěže svou působivou reportáží ze středověkého rytířského turnaje na hradě Loket. Delegaci doplnilo v doprovodu ředitelky Městské knihovny Sokolov Mgr. Daniely Drobečkové dalších 7 účastníků soutěžní sekce projektu ze Sokolova, Františkových Lázní a Lokte.

Součástí slavnostního setkání byla také komentovaná prohlídka Pražského hradu. Podle ohlasů účastníků byla celá akce nezapomenutelným zážitkem, a proto ještě jednou děkujeme organizátorům (KDK) za veškerou péči a dárky, které zde děti dostaly.

Závěrem považuji za důležité dodat, že letošní účast na tomto projektu je z hlediska počtu přihlášených knihoven regionu významným počinem, neboť se do něj zapojilo více než 200 dětí z 9 knihoven KV kraje. Ty nejlepší výtvarné, literární i skupinové práce mohli zájemci zhlédnout v Krajské knihovně Karlovy Vary, kde byla otevřena výstava od 10.-27.5.2016. Velké poděkování patří všem úžasným knihovnicím z dětských oddělení, které věnovaly nemalé úsilí při organizaci projektu v místě působení a také našim důležitým partnerům – základním, mateřským i uměleckým školám v Karlovarském kraji, které se aktivně zapojily.

Za Klub dětských knihoven
Bc. Klára Rozsypalová, předsedkyně KDK KV kraje

10. ročník Her bez hranic aneb knihovníci dětem ve znamení UFO

Meziplanetární kongres

plakát

Planeta Země v místě Centrálního mozku lidstva, které se nachází na břehu Novorolského rybníka poblíž města Nová Role, pořádá pro celou sluneční galaxii a všechny planety nekonečného vesmíru MEZIPLANETÁRNÍ KONGRES. Zde si mimozemšťané mohou poměřit své znalosti, dovednosti i sílu. Této významné události se účastní tyto planety: Chodov, Nejdek, Cheb, Loket, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Nové Sedlo, Lomnice, Habartov, Královské Poříčí, Božičany, Kraslice, Sokolov… i domovská planeta Nová Role.

Setkání téměř 60 dětských čtenářů ze 14 knihoven karlovarského regionu se uskuteční 21.5.2016 od 10.00 hodin v Nové Roli. Jste srdečně zváni!

plakát

Vyhodnocení krajského kola soutěže Kde končí svět 2013- 2014

Vyhodnocení krajského kola soutěže -2014

První hodnocení prací proběhlo na schůzce Klubka v Habartově dne 25.4.2014. Pro nejasnosti bylo toto hlasování anulováno a bylo přistoupeno k novému hlasování prostřednictvím online formuláře (ankety). Do tohoto online hlasování se ve dnech 5.5. – 12.5.2014 zapojilo celkem 12 ze 13 oslovených knihoven.Děkujeme všem hlasujícím za účast.

Výsledky krajského kola

 • Literárně-výtvarná/dramatická kategorie
  1. 1.místo MK Loket – Pět neděl v balonu -skupinová práce (7 hl.)
  2. 2.místo OK Královské Poříčí – Tramvaj č. 22-skupinová práce (5 hl.)
  • Literární kategorie
  1. 1.místo Matěj Šneberk – Čísla v našem životě ( nominace na Rytíře krásného slova)(5 hl.)
  2. 2.místo Filip Křivánek – Tři přání, MK Loket(4 hl.)
  3. 3.místo Alžběta Antonová a Lucie Šreinová – Narozeninový dárek, MK Loket(2 hl.)
   • Výtvarná kategorie
   1. 1.místo Lukáš Vyhnálek – Slunce je jen jedno, MK Loket (8 hl.)
   2. 2.místo Vojtěch Panáček – Dvě možnosti (tučňák), MK Loket (3 hl.)
   3. 3.místo Markéta Březinová – Ema Destinová a Božena Němcová, OK Královské Poříčí(1 hl.)

9. ROČNÍK AKCE „HRY BEZ HRANIC ANEB KNIHOVNICE DĚTEM“ V KRASLICÍCH ZAMĚŘEN NA ŽIVOT V KRUŠNOHOŘÍ

12.5.2015 Klára Rozsypalová

V sobotu 23. května 2015 se v krušnohorském městečku Kraslice sešlo více než sto účastníků 9. ročníku akce Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje s názvem „Hry bez hranic aneb knihovnice dětem“ z patnácti knihoven našeho regionu./tak toto je jediná věta, která se v obou článcích opakuje!)/ Dříve, než zhodnotím letošní ročník, ráda bych zmínila základní informace k tomuto projektu.
Tato akce je v rámci regionálního působení Klubka naším nejvýraznějším projektem. Koná se od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury a SKIP ČR.

Cílem projektu je podpora čtenářství, rozšíření znalostí dětí o našem regionu a propagace práce dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji. Podstatné je pro nás také setkávání dětí z různých knihoven v kraji a jejich vzájemná komunikace nejen o literatuře.

Organizace každého ročníku je velmi náročná, neboť se koná vždy v jiném městě či obci Karlovarského kraje. Přípravy, na nichž se největší měrou podílí aktuálně pořádající knihovna, probíhají již několik měsíců před samotným konáním. Je třeba promyslet tematické zaměření akce a zajistit nejen zázemí pro všechny soutěžící družstva, ale také oslovit řadu potencionálních sponzorů, díky jejichž finančním i materiálním darům získávají všichni aktéři soutěže pestré dárky a ocenění za svou snahu. Na přípravách a zajištění soutěžních stanovišť, kterých je vždy okolo deseti, se obvykle podílí členové Klubka.
Každá knihovna, která se účastní, sestaví z řad dětských čtenářů čtyřčlenná soutěžní družstva. I práci knihovnic z jednotlivých knihoven je nutno vyzdvihnout. Své týmy připravují doslova od A do Z. Společně s dětmi tvoří tematicky laděné kostýmy, „bojový“ pokřik, erby a také pročítají literaturu k tématu.

Téma jednotlivých ročníků je vždy přizpůsobeno místu konání s ohledem na regionální významnost daného města či obce. Skladba soutěžních úkolů je rozličná; od informačních dovedností (celý cyklus práce s informacemi), přes zeměpisné a dějepisné znalosti o regionu po sportovní a výtvarné dovednosti.
Protože se akce koná vždy v květnu, v sázce je také počasí. Ne vždy mají knihovny možnost připravit tzv. „mokrou variantu“ celé soutěže, takže nezbývá, než se modlit za den bez deště.
V případě kraslického setkání se, navzdory „norským“ nepříznivým předpovědím, den náramně vydařil. Nespadla ani kapka, což přineslo velkou úlevu nejen organizátorům, ale i aktérům soutěže. Zahájení se tak mohlo odehrát na zahradě městské knihovny za účasti místostarosty města pana Miloslava Posledního. Patnáct soutěžních družstev se představilo v nápaditých kostýmech krušnohorských řemesel, tradičních pro tento hornatý region.

K vidění byli například pekaři, hudební nástrojáři, knoflíkáři, punčocháři, ševci, hrnčíři, řezníci a další. Každý soutěžní tým si připravil také úvodní pokřik a znak svého cechu. Ne nadarmo si letos všichni dali velmi záležet. Jejich snaha byla následně hodnocena formou ankety, kdy každé družstvo zvolilo 3 soupeře, kteří se jim v úvodu nejvíce líbili. Ocenění tak získaly: Obecní knihovna Královské Poříčí (havíři) – 3. místo, Městská knihovna Loket (knoflíkáři) -2. místo, Obecní knihovna Lomnice (punčochářky) – 1. místo. Hlavní cenou v této anketě byl dort pro vítěze a pro všechny drobné dárky a stolní hry firmy Mindok.

Po prezentaci družstev již následovala samotná soutěž. Soutěžní stanoviště byla umístěna nejen v prostorách knihovny, ale také v Městských sadech, na které navazuje vyhlídková turistická stezka Na Zámeckém vrchu. I když označení „Městské sady“ nevěstí nic záludného, v případě horského terénu Kraslic byl opak pravdou. Soutěžící během dvou hodin museli kromě soutěžních úkolů zdolat i náročný výstup na vrchol kopce, kde byl umístěno stanoviště „Pašerácká stezka“. Z dalších úkolů lze jmenovat například „Poznávání předmětů“, kvíz „Historie Kraslic“, tvorba významných památkových objektů regionu z krajek „Koláž z krajky“, „Řezání polena“, „Sestavení návodu na výrobu hraček“, „Najdi 12 rozdílů“, doplnění pověsti „Práce s textem“, rozpoznání částí hudebních nástrojů „Sestavení hudebního nástroje“ či uhádnutí zvuku hudebního nástroje z ukázky „Poslech hudebních nástrojů“.

Kromě soutěžní trasy účastníky čekala i návštěva unikátní architektonické památky Městská jatka Kraslice, objektu bývalých městských jatek z roku 1904, kde je k prohlédnutí postupně zrekonstruované technické zařízení a také nově umístěna tematická výstava k historii Kraslic. Děti stylově odvezl kočí na povoze taženém koňmi. Organizační tým MK Kraslice vedený energickou a usměvavou ředitelkou Ing. Janou Obstovou zajistil všem velmi útulné zázemí v prostorách knihovny a výborný teplý oběd, který se podával na zahradě. Krušnohorský gulášek domácí kvality s knedlíkem či těstovinami chutnal opravdu všem.
V odpoledních hodinách proběhlo všemi očekávané vyhlášení výsledků celé soutěže. Na předních místech se umístily: 1. místo Obecní knihovna Lomnice, 2. místo Městská knihovna Nová Role, 3. místo Městská knihovna Mariánské Lázně. Kromě bohatých cen získali všichni ocenění také obrovské koláče, které upeklo kraslické Pekařství U Václava.

I další družstva nezůstala bez odměn, které letos dostaly nejen děti, ale také knihovnice. Velmi děkujeme všem osmnácti sponzorům, kteří do soutěže ceny darovali či finančně přispěli na jejich nákup.
Závěrem bych ráda poděkovala především knihovnicím Městské knihovny v Kraslicích, jmenovitě paní ředitelce Ing. Janě Obstové, knihovnicím Martě Maštalířové, Adrianě Brdové, Marii Krýzlové, a samozřejmě i ostatním pracovníkům knihovny, kam patří i pracovníci Domu kultury Kraslice. Poděkování si zaslouží za příkladnou organizaci, velké pracovní nasazení a veškerou péči o děti i knihovnice. Bylo nám u vás báječně a moc díky za vše!

Vím, že rok uteče jako voda a my se v roce 2016 setkáme na jubilejním, 10. ročníku Her bez hranic. Jsem přesvědčena, že ať už se budou konat kdekoliv, má smysl v tomto projektu pokračovat. Těším se na další velké setkání dětských čtenářů a knihovnic Karlovarského kraje!

Za Klub dětských knihoven Karlovarského kraje
Bc. Klára Rozsypalová, předsedkyně

plakát

Nový projekt (soutěž) Nekoktám, čtu!

Nekoktám, čtu!
plakát

Informace o projektu zde!
Matěj Šneberk z knihovny v Královském Poříčí převzal v Praze titul „Rytíř krásného slova“

Matěj Šneberk (12 let), čtenář Obecní knihovny v Královském Poříčí, který se umístil na prvním místě v literární kategorii soutěže Kde končí svět 2013-2014 „Nejmoudřejší je číslo“ – regionální kolo Karlovarského kraje, převzal dne 3.6.2014 titul Rytíře krásného slova. O svém zážitku napsal krátký článek, který si můžete přečíst zde:

PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE KRÁSNÉHO SLOVA

Dne 3.6.2014 jsem byl pozván na pasování na Rytíře krásného slova do Zrcadlové kaple v Klementinu v Národní knihovně v Praze.
V této starobylé kapli jsme byl poprvé v životě a moc se mi líbila její atmosféra. Nečekal jsem takovou kapli v knihovně.
Na úvod nám všem zahrál varhaník a promluvila paní knihovnice Zlata Houšková. Nejdřív se křtila „Knížka pro prvňáčka“, kterou jsme všichni pasovaní také dostali. Když jsem byl v 1.třídě, tak tenhle projekt ještě nebyl, tak jsem ji rád dostal ještě teď – v sekundě gymnázia.
Zastupoval jsem Karlovarský kraj za literární kategorii v projektu Kde končí svět. Chyběla jen zástupkyně jednoho kraje, jinak jsme byli všichni.
Byli jsme postupně pasovaní. Dostal jsem ocenění – listinu Rytíř krásného slova 2014, keramickou destičku s logem knížky, Libriosaura a knížky pro prvňáčka (2013 a 2014).
Velkou radost mi udělal Vojta Kotek, který byl pasovaný na dospělého Rytíře krásného slova a který se mi pak na listinu podepsal.
Říkal třeba, že někdy je lepší ztratit řeč a neříkat vůbec nic. Vojta Kotek byl pasovaný i za to, že daboval Harryho Pottera do češtiny od svých 13 let v 8 filmech.
Rád budu dál číst knížky, ale i psát různé úvahy. A nejenom ty povinné ve škole.

Matěj Šneberk, 12 let

„Četnické humoresky“ aneb 8. ročník Her bez hranic v Habartově

V sobotu 10.5.2014 se v Městské knihovně Habartov konal již osmý ročník Her bez hranic. Na start se postavilo 14 dětských družstev z knihoven karlovarského kraje. Letošním tématem byly Četnické humoresky, protože součástí místní knihovny je i muzeum četnictva, které si všichni účastníci mohli prohlédnout.

Překvapením čekalo děti hned na začátku. Z kulturního domu, kde byl hlavní stan Her, všechny soutěžící do knihovny odvezl vůz tažený koňmi. Slavnostního zahájení se v dobovém oblečení ujali členové Muzea bezpečnostních sborů a Klubu 1938 – Četnická stanice Habersbirk. Děti se tak rázem ocitly v době dávno minulé.

Po představení jednotlivých soutěžních družstev se všichni odebrali k první soutěžní disciplíně – střelbě z opravdové vzduchovky na cíl. To se líbilo hlavně klukům. Soutěžení pokračovalo známou Kimovkou, děti házely granátem na cíl, vyzkoušely si chůzi po laně, trasologii – přiřazování stop k botám, hádaly staré četnické předměty, snímaly otisky prstů, vyplňovaly kvíz, který se týkal četnických událostí v Habartově, měly prokázat znalost četnické pohádky, sestavovaly identikit podezřelé osoby,….

Po ukončení soutěží a obědě, čekala děti scénka v podání místního četnického spolku a pouliční divadlo V. Braunreitera s pohádkou O Sněhurce. To vše i vyhlášení výsledů se konalo v sále kulturního střediska. Ceny dostala všechna soutěžní družstva a první tři nejlepší kromě putovního talíře Klubka také poháry.

První místo obsadily děti z knihovny v Habartově, druzí byli Loketští a na třetím místě se umístilo družstvo místní knihovny v Lomnici.

Další ročník Her je za námi. Všichni jsme prožili krásný den, plný zábavy, poznali jsme nové místo našeho kraje, kam se určitě budeme rádi vracet.

Eva Novotná

Klub dětských knihoven karlovarského kraje

Hry se konaly za finanční podpory SKIPu ČR a Ministerstva kultury ČR..

Fotografie si můžete prohlédnout zde

plakát_meziplanetární kongres