Zápisy ze schůzek Klubka

Zápis ze schůzky KDK SKIP 19.10.2018 v Sokolově

Zápis ve formátu PDF najdete zde!

Zápis ze schůzky KDK SKIP 5.9.2017 v Sokolově

Zápis ve formátu PDF najdete zde!

Zápis ze schůzky KDK SKIP 22.1.2016 v Novém Sedle

Zápis ve formátu PDF najdete zde!

Zápis ze schůzky KDK SKIP 13.11.2015 v Krajské knihovně KV

Zápis ve formátu PDF najdete zde!

Zápis ze schůzky KDK SKIP 4.9.2015 v Sokolově

Zápis ve formátu PDF najdete zde!

Zpráva o činnosti Klubka za rok 2014 – 2015

Ve formátu PDF najdete zde!

Zápis ze schůzky KDK SKIP 28.11. v Lokti

Zápis ve formátu PDF najdete zde!

Zápis ze schůzky KDK SKIP 26.9.2014 v Chebu

Přítomni

 • p. Raková, Novotná, Maštalířová, Obstová, Hradská, Němečková, Rišková, Rozsypalová, Babuková, Sedláčková, Kolářová, Pokorná, Toužimská, Valentová.
 • Omluveni

 • J.Němečková, A.Šneberková
 • 1. Volba nové předsedkyně. P. Novotná odstupuje z funkce předsedy a novou předsedkyní byla zvolena p. Klára Rozsypalová z Měk Loket, která by se měla ujmout funkce od 1.1.2015
 • 2. Plán činnosti na rok 2015. Hry bez hranic by se mohly příští rok konat v Kraslicích, p. Obstová se vyjádří k případnému konání her v kraslické knihovně. Další akcí by měl být projekt Nekoktám, čtu. Projekt předložila p.Rozsypalová, která s ním přítomné seznámila. Případné připomínky a doplnění k němu pošlete p.Rozsypalové do konce října. Do poloviny listopadu zpracuje p.Rozsypalová konečnou podobu.
 • Do konce října napište p.Rozsypalové, kdo se do projektu zapojí.
 • 3. P.Rozsypalová rozešle tipy na webové stránky se zpracovanými knihovnickými besedami a lekcemi.
 • 4. Odkaz na facebook našeho Klubka, který p.Rozsyplová vytvořila:
 • 5. Další schůzka je 28.11. v 9.00 v knihovně Loket ( původní termín 21.11. neplatí)
 • 6. Někdo si v Chebu nechal modrou ( nebo petrolejovou? ) šálu, čí to je?
 • Zapsala: Eva Novotná, 8.10.2014

  Zápis ze schůzky KDK SKIP 25.4.2014 v Habartově.

  Přítomni

  • p.Novotná, Rozsypalová, Sedláčková, Babuková, Němečková, Hradská, Maštalířová, Obstová, Raková, Šneberková, Toužimská, Šístková, Nemčičová, Převrátil, Valentová, Rišková.
 • P. Šístková a p. Převrátil nás seznámili s průběhem a harmonogramem. Prohlédli jsme místo, kde se Hry budou konat – kulturní dům a knihovnu. Knihovna v Habartově zajistí všem účastníkům oběd v místní školní jídelně. Nakonec jsme vyhodnotili práce projektu Kde končí svět, které přivezly knihovnice z Lokte a Královského Poříčí. Protože byly vzneseny námitky proti způsobu hodnocení, domluvili jsme se, že proběhne nové hlasování pomocí elektronické ankety. Všichni budou včas upozorněni.
 • Na Hry přivezte paragony ( prosím šetřete) a vyúčtování cesty (pokud pojedete autem) nebo jízdenky autobusů a vlaků. Upřednostněna bude úhrada jízdného, materiál se bude proplácet, pokud zbudou peníze.
 • Autobus v Sokolově bude přistaven ráno v 8.30 před nádražím. Nazpátek odjezd v 16.30 z Habartova ( další posun autobusu není možný)
 • Protože platí nová pravidla vyúčtování dotací, prosím všechny, aby mi do Habartova přivezli seznam soutěžících dětí s jejich podpisy.
 • Hry 2015 – místo konání zatím není určeno, kdo by měl zájem Hry pořádat, napíše p.Novotné.
 • Zapsala: Eva Novotná, 25.4.2014

  Zápis ze schůzky KDK SKIP v Měk Nové Sedlo 24.1.2014

  Přítomni

  • p.Žáková, Babuková, Převrátil, Šístková, Satýnková, Rišková, Sedláčková, Nemčičová, Vítková, Toužimská, Maštalířová, Obstová, Kunzová, Křížová, Valentová, Rozsypalová, Němečková, Hradská, Novotná
 • P. Převrátil informoval o jednotlivých soutěžních disciplínách 8.ročníku Her bez hranic v knihovně v Habartově, které připravili a zajistí:
  • střelba historickou vzduchovkou
  • Kimovka
  • člunkový běh
  • hod granátem na cíl
  • identikit
  • trasologie
  • daktyloskopie
  • chůze po laně
  • kvíz k incidentu – otázky připraví p. Šístková
  • poznávání četnických předmětů
 • Stanoviště budou zajišťovat krojovaní policisté. I jednotlivá družstva by měla mít převlek ( četníci, zloději,…)
  • Plakát ke hrám vytvoří knihovna Habartov
  • Bodovací tabulky, plakát Her zajistí p. Šístková s p. Převrátilem
  • Do konce dubna zašlou jednotlivé knihovny p.Novotné jmenný seznam dětí, které se Her účastní
  • Předběžný počet zúčastněných družstev je 14. Knihovna v Královském poříčí zatím svoji účast nepotvrdila
  • Vzhledem k špatné dopravní dostupnosti Habartova bude nutno objednat autobus, který odveze účastníky na místo a zpět zase do Sokolova, kam se jednotlivá družstva dopraví. Do 25.4.2014 zašlou jednotlivé knihovny p.Novotné počet dětí a knihovnic, které pojedou autobusem. Netýká se družstev, která pojedou vlastním autem

  Nekoktám, čtu

  • Akce pro děti 3.-5.tých tříd – soutěž o nejlepšího čtenáře. Po domluvě proběhnou místní kola této akce v Týdnu knihoven 2014. 14. listopadu v 10.00 hod.se uskuteční krajské kolo v knihovně Sokolov, kam přijedou vítězové místních kol ( 1-2 děti ) Je potřeba ještě domluvit podrobnosti: – necháme výběr čteného textu na jednotlivých knihovnách? Jak dlouho budou děti číst? Jak se bude hodnotit? Nápady posílejte do Chebu

  Zapsala: Eva Novotná, 30.1.2014

  Zápis ze schůzky KDK SKIP Karlovarského kraje 20.9.2013 v Lomnici

  Přítomni:

  • p. Babuková, Obstová, Satýnková, Vítková, Hradská, Sedláčková, Žáková, Rišková, Rozsypalová, Toužimská, Nemčičová, Němečková, Novotná

  Omluveni:

  • p Šneberková, Leitnerová

   p.Novotná – informace o Valné hromadě KDK SKIP ve Vsetíně a OKNech.

  Hry bez hranic 2014 v Habartově

  • s četnickou tématikou ( název bude upřesněn)
  • Datum konání: 10.5.2014
  • Počet dětí v družstvu: 4
  • Družstva vymyslí svůj pokřik, znak ( na tyči) a pojmenování svých družstev.
  • Kvůli špatnému spojení do Habartova bude objednaný autobus, který doveze soutěžící ze Sokolova do Habartova a zase nazpátek. Do další schůzky se všichni, kteří pojedou autobusem ze Sokolova podívají na spojení do Sokolova a zpět ( podle toho bude přistaven autobus).
  • Časový plán Her bude upřesněn na příští schůzce.
  • Návrh pro zpestření při registrace jednotlivých družstev: každé dítě dá otisk palce př. na bodovací kartu
  • Jídlo si děti přivezou sebou, hromadně se nebude zajišťovat.
  • Program po ukončení soutěžení připraví knihovna Habartov
  • Je domluveno, že p. Šístková zašle p.Novotné vše, co habartovská knihovna na Hry připravila, takže definitivní podobu jednotlivých soutěžních disciplín probereme na lednové schůzce.
  • Návrhy na jednotlivé soutěžní disciplíny:
  • Běh v řetězech – knihovna Nejdek
  • Otázky k muzeu, městu, regionu – knihovna Habartov
  • Pilování mříží – knihovna Nová Role
  • Malování zlodějů – Nové Sedlo
  • Odlévání stop
  • Jízda v policejních antonech
  • Poznej svojí knihovnici – identifikace knihovnice podle klíčových znaků – knihovna Loket
  • Kódy, šifry
  • Poznávání četnických předmětů – knihovna Královské Poříčí
  • Skládání obličeje

  PŘÍŠTÍ SCHŮZKA KLUBKA:

  • 24.1.2014 v 9.00 v Novém Sedle.

  Zapsala: Eva Novotná

  Zápis ze schůzky dne 26.4.2013 v Ostrově

  Přítomni:

  • p. Obstová, Maštalířová, Satýnková, Valentová, Němečková, Rozsypalová, Šneberková, Sedláčková, Babuková, Novotná, Vítková, Toužimská, Nemčičová, Šístková

  Omluveni:

  • p. Chladná

  INFORMACE Z MOZKOVÉHO TRUSTU KDK SKIP V PRAZE 29.1.2013

  • všichni dostali zápis z MKod p. Novotné mailem
  • k celostátnímu projektu Kde končí svět se přihlásila knihovna Loket a Královské Poříčí

  HRY BEZ HRANIC 2013 V OSTROVĚ

  • Her se zúčastní celkem 14 dětských družstev
  • všichni pošlou co nejdříve p. Leitnerové názvy svých družstev
  • prošli jsme si jednotlivá stanoviště, takže každý ví, kde se bude odehrávat jeho disciplína
  • ti, kdo nedodali, zašlou p.Novotné jmenný seznam dětí, které se Her účastní
  • družstva se opět představí bojovým pokřikem, budou mít maskota a tabuli se jménem svého města

  WEBOVÉ STRÁNKY KARLOVARSKÉHO KLUBKA

  • webové stránky začaly fungovat na adrese www.klubkokv.cz poznámky a připomínky k nim posílejte Kláře Rozsypalové
  • na další schůzce Klubka nám p.Rozsypalová ukáže, jak na stránky přispívat a pokud by už teď někdo měl nějaké aktualit, pozvánky na akce nebo cokoliv, co by chtěl na stránky dát, pošlete vše do Lokte.

  HRY 2014 se budou konat 10.5.2014 v Habartově

  PŘÍŠTÍ SCHŮZKA KLUBKA:

  • 20.9.2013 v knihovně Lomnice

  Zapsala: Eva Novotná