Aktuality

Ozvěny 2. ročníku semináře Knihovníci sobě!

28.11.2016 Klára Rozsypalová

Knihovníci sobě – 2. ročník – závěrem semináře…

Druhý ročník semináře pro knihovníky z odd. pro děti je za námi. Opět jsme měli možnost vidět práci druhých, poslechnout si zajímavé příspěvky (kterých bylo letos 8) a v odpolední části o nich s organizátory diskutovat. Věřím, že pro vás byl seminář přínosný a přinesl vám tolik potřebnou inspiraci a chuť organizovat ve vaší knihovně nové projekty a akce pro dětské čtenáře.

Velmi děkuji všem účastníkům semináře za účast. Posluchačům děkuji za pozitivní ohlasy, přátelskou atmosféru i cenné připomínky a dotazy, které zazněly u diskusních stolů. Kolegyním knihovnicím a kolegům knihovníkům, kteří připravili zajímavé příspěvky, děkuji za pečlivou přípravu a úžasné prezentace akcí a projektů, které pořádají ve svých knihovnách.

Mám velkou radost, že se v odděleních pro děti konají přínosné aktivity, které mají smysl. Že nám stále ještě záleží na čtenářství dětí, které se snažíme našimi projekty podporovat. Že se nebojíme využívat moderní informační technologie a sociální sítě, abychom přilákali do knihoven i teenagery. Je skvělé, že knihovníci v oddělení pro děti jsou hraví, komunikativní a zábavní! Že kromě půjčování knížek hrají s dětmi stolní i počítačové hry, převlékají se do mnohdy šílených kostýmů a organizují výlety, příměstské tábory, dobrodružné hry. Díky vám za to! I když často „naříkáme“ nad tím, že naše práce vlastně nikdy nekončí, jedna akce střídá druhou a někdy doslova padáme na ústa únavou, věřte, že děláme užitečnou a prospěšnou práci, ve které stojí za to pokračovat!

Držím vám všem palce ve vaší další práci s dětskými čtenáři, ať se vám daří!

Všechny příspěvky, které na semináři byly prezentovány, najdete zde (klikněte na srdce):
knihsobě2016_mrakslov

Někteří přednášející zatím materiály nedodali (bude tedy nahráno později). Najdete zde i neprezentovaný příspěvek k metodice tvorby projektů (Jak připravit projekt od A do Z), který z časových důvodů nebyl uskutečněn.

Děkuji za účast a příští rok u 3. ročníku na shledanou!
Za Klubko KV Klára Rozsypalová, předsedkyně

Knihovníci sobě! – 2. ročník

26.10.2016 Klára Rozsypalová

Srdečně zveme na seminář – informace zde:
knihsobě2016_mrakslov

Osmiletý František Jirka ze Sokolova převzal v Praze Řád Rytíře krásného slova

14.6.2016 Klára Rozsypalová

plakát

Delegace dětských čtenářů z knihoven Karlovarského kraje v čele s osmiletým Františkem Jirkou ze Sokolova se účastnila slavnostního ukončení 10. ročníku projektu s názvem „Kde končí svět 2015 -2016“ – Jak je to s králem? v Praze.

Setkání dětských čtenářů z celé ČR a „jejich“ knihovníků se uskutečnilo 1. června 2016 v Konírně Nostického paláce na Pražském hradě pod záštitou 1. dámy ČR paní Ivany Zemanové. Slavnostně tak vyvrcholil dvouletý projekt Klubu dětských knihoven (odborná sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR). Během ceremonie byly uděleny významné řády „Rytíř krásného slova“ vítězům literární části soutěže v jednotlivých regionech a dále osobnostem českého kulturního života, letos herečce ND paní Taťjaně Medvecké a spisovatelce Daniele Fischerové.

Za Karlovarský kraj převzal řád „Rytíř krásného slova“ František Jirka ze Sokolova, který vyhrál v našem regionu literární část soutěže svou působivou reportáží ze středověkého rytířského turnaje na hradě Loket. Delegaci doplnilo v doprovodu ředitelky Městské knihovny Sokolov Mgr. Daniely Drobečkové dalších 7 účastníků soutěžní sekce projektu ze Sokolova, Františkových Lázní a Lokte.

Součástí slavnostního setkání byla také komentovaná prohlídka Pražského hradu. Podle ohlasů účastníků byla celá akce nezapomenutelným zážitkem, a proto ještě jednou děkujeme organizátorům (KDK) za veškerou péči a dárky, které zde děti dostaly.

Závěrem považuji za důležité dodat, že letošní účast na tomto projektu je z hlediska počtu přihlášených knihoven regionu významným počinem, neboť se do něj zapojilo více než 200 dětí z 9 knihoven KV kraje. Ty nejlepší výtvarné, literární i skupinové práce mohli zájemci zhlédnout v Krajské knihovně Karlovy Vary, kde byla otevřena výstava od 10.-27.5.2016. Velké poděkování patří všem úžasným knihovnicím z dětských oddělení, které věnovaly nemalé úsilí při organizaci projektu v místě působení a také našim důležitým partnerům – základním, mateřským i uměleckým školám v Karlovarském kraji, které se aktivně zapojily.

Za Klub dětských knihoven
Bc. Klára Rozsypalová, předsedkyně KDK KV kraje

Zpráva o letošních Hrách bez hranic aneb knihovníci dětem

29.5.2016 Klára Rozsypalová

Meziplanetární kongres v Nové Roli

napsala: Vladislava Nemčičová, knihovnice – MK Nová Role, upravila K. Rozsypalová

V sobotu 21. Května 2016 se čtrnáct planet nekonečného vesmíru Karlovarského kraje sešlo na Meziplanetárním kongresu v místě centrálního mozku lidstva, který zrovna sídlil na břehu Novorolského rybníka. Téměř stovka účastníků včetně 56 dětských čtenářů z knihoven KV kraje (Božičany, Františkovy Lázně, Habartov, Cheb, Chodov, Kraslice, Královské Poříčí, Lomnice, Loket, Mariánské Lázně, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo a Sokolov), přijela na toto ojedinělé setkání, aby poměřila své znalosti, zručnost i kondičku.

Velkolepé zahájení proběhlo v 10.00 hodin Centrálním mozkem lidstva. Všechny účastníky přivítala Ladislava Nemčičová z domácí planety Nová Role, také Klára Rozsypalová za Klub dětských knihoven Karlovarského kraje a starostka města Nová Role Jitka Pokorná.

Postupně se na pódiu vystřídali všichni účastníci ve svých nádherných kostýmech a představili svou planetu, jak jinak než originálním dialektem. Pro publikum byla jejich řeč tlumočena překladatelem . Každá zúčastněná knihovna poté vyplnila anketní lístek a tři nejlepší prezentace planet (OK Lomnice, OK Královské Poříčí a MK Loket) byly na konci kongresu oceněny stolní hrou od firmy Mindok.

Poté již knihovnice zaujaly svá místa na 11 stanovištích a družstva vyrazila za dobrodružstvím. Čekalo je např. modelování kosmické lodi z kaolínové hmoty, luštění křížovky, stavění robotů z krabic a krabiček, poznávání vesmírného odpadu, výstup na raketu, testík ze seriálu Návštěvníci a poznávačka postav ze Star Wars, slepá mapa ČR, poznávání souhvězdí, skládání obrázku planet, práce s textem.

Po výborném obědě(bramborové kaši a řízku) účastníky kongresu čekal doprovodný program. Zazpívala mladá začínající zpěvačka Bartsha. Každý dětský účastník měl možnost si ozdobit hrneček v Porcelánové školičce paní Růženy Dolinové.

Ve 14.00 hodin nastal očekávaný čas na vyhlášení výsledků. Na každého účastníka kongresu čekala taška s odměnami, sladkými i užitečnými i zábavnými. Místostarosta města,pan Jan Lichnovský poděkoval všem dětem i knihovnicím a spolu hlavními organizátorkami akce předával diplomy a pamětní listy.

A kdo že byl letos mezi třemi nejlepšími? 1. místo obhájil loňský vítěz HbH – Obecní knihovna Lomnice, 2. místo vybojovala Městská knihovna Nové Sedlo a 3. místo získala Obecní knihovna Božičany.

Velmi děkujeme všem sponzorům, kteří do soutěže darovali odměny pro děti či finančně přispěli na jejich nákup. Na tuto akci byl přidělen grant od MK ČR,výraznou finanční částkou také přispěla organizace SKIP Karlovarského kraje, dále přispěli: Karlovarský kraj, město Nová Role, THUN 1794 a.s. Volné vstupenky darovaly organizace a firmy: Chebský hrad, lanová centra Cheb a Loket. Knižní odměny pak nakladatelství Albatros a Fornica graphics Sokolov. Dále přispěly tyto firmy: Dinocomerce, SKF Lubrication systems CZ, s.r.o., Studio Comprex, Obchod u Danušky. Spoustu cen věnovaly také zúčastněné knihovny.

Poděkování patří všem knihovnicím z Karlovarského kraje, které děti do soutěže připravovaly a všem pomocníkům, kteří pomáhali při organizování celé akce.

Fotografie si můžete prohlédnout zde v galeriii na Rajce.cz

Finále krajského kola Kde končí svět 2015-2016!

11.5.2016 Klára Rozsypalová

Jak je to s králem?

plakát

10.5. 2016 se v Krajské knihovně Karlovy Vary konala vernisáž krajské výstavy k 10. ročníku projektu SKIP s názvem Kde končí svět 2015 – 2016 „Jak je to s králem?“, které se zúčastnili finalisté výtvarné a literární soutěžní sekce. Těm jsme předali zasloužené ocenění. Děkujeme všem příbuzným oceněných dětí, kteří se společně s námi, přítomnými knihovnicemi, mohli kochat velmi zdařilými výtvory. Na výstavě jsou také prezentovány skupinové práce, které vznikly přímo v knihovnách v rámci workshopů, soutěží a dalších aktivit. Děkujeme také všem kolegyním, které upekly výborné moučníky a v neposlední řadě i těm, které instalovaly výstavu. Přijďte se do krajské knihovny podívat, stojí to za to! Výstava potrvá do 27.5.2016.

Více o projektu najdete zde!

Výsledky krajského kola a zprávu o průběhu projektu najdete zde!

Fotografie najdete zde!

Nekoktám, čtu! 2016

2.1.2016 Klára Rozsypalová

Soutěž Nekoktám, čtu! dospěla pro tento rok k závěru!

Ještě jednou děkuji všem, kteří se zapojili do 2. ročníku projektu (soutěže) Nekoktám, čtu! 2016.
Fotografie najdete zde!

Letos se zapojilo 13 knihoven regionu, v místních kolech se zúčastnilo více než 200 dětí, do krajského kola se probojovalo 26 nejlepších z nich. Během krajského kola děti četly a paní knihovnice Lída Křivancová, Lenka Raková a Jiřina Němečková představily 26 knih, které vyšly v ČR v letech 2014 – 2016.
Myslím, že tento projekt má smysl, neboť tímto způsobem aktivně propagujeme dětské čtenářství, veřejné čtení a kvalitní literaturu pro děti. Posilujeme také spolupráci se základními školami.
Za opravdu štědré sponzorské dary děkuji SKIP region. Karl.kraje, nakl. Albatros media a.s., Fornica s.r.o. Sokolov a Městské knihovně Ostrov. Díky těmto sponzorům si všechny soutěžící děti odnesly pěkné knižní ceny a placku s logem soutěže, první 3. místa v každé z kategorií stolní hry od f. Mindok a další drobné dárky.
Děkujeme také našim nejdůležitějším partnerům, základním školám v regionu, bez kterých by tato soutěž nemohla být realizována v takovém měřítku.
Velké díky patří především porotcům – výše zmíněným knihovnicím, které velmi pečlivě připravily literaturu a našim porotcům „externistům“- p. Vaňkové, Černé, Hodoušové, Kohutové a p. Faustovi za jejich účast, připomínky a závěrečná slova.
Doufám, že příští rok budete mít chuť se opět zapojit :-)
Těším se na to!
Za Klub dětských knihoven KV kraje
Klára Rozsypalová, MK Loket

Výsledkovou listinu a další informace najdete zde!

Knihovníci sobě!

5.11.2015 Klára Rozsypalová

plakát

Velmi děkuji všem účastníkům semináře Knihovníci sobě! Že jste vydrželi, nebáli jste se zapojit do diskuse, prostě byli jste moc milé publikum. Byl to pro mě, a myslím že i pro mé kolegyně, které se s velkou odvahou zhostily své role „učícího“ knihovníka, jeden ze dnů, ktrerý měl smysl. Pevně věřím, že i když nevyužijete všechny informace, které jsme vám dnes naservírovali (a že jich nebylo málo!), alespoň část z z nich použijete a budou pro vaší práci přínosné. Všechny materiály, které na semináři byly prezentovány, najdete viz odkaz níže, materiály budou postupně přidávány. Děkuji za trpělivost a příští rok u 2. ročníku nashledanou!

Veškeré materiály ze semináře najdete zde!

9. ROČNÍK AKCE „HRY BEZ HRANIC ANEB KNIHOVNICE DĚTEM“ V KRASLICÍCH ZAMĚŘEN NA ŽIVOT V KRUŠNOHOŘÍ

12.5.2015 Klára Rozsypalová

V sobotu 23. května 2015 se v krušnohorském městečku Kraslice sešlo více než sto účastníků 9. ročníku akce Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje s názvem „Hry bez hranic aneb knihovnice dětem“ z patnácti knihoven našeho regionu./tak toto je jediná věta, která se v obou článcích opakuje!)/ Dříve, než zhodnotím letošní ročník, ráda bych zmínila základní informace k tomuto projektu.
Tato akce je v rámci regionálního působení Klubka naším nejvýraznějším projektem. Koná se od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury a SKIP ČR.

Cílem projektu je podpora čtenářství, rozšíření znalostí dětí o našem regionu a propagace práce dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji. Podstatné je pro nás také setkávání dětí z různých knihoven v kraji a jejich vzájemná komunikace nejen o literatuře.

Organizace každého ročníku je velmi náročná, neboť se koná vždy v jiném městě či obci Karlovarského kraje. Přípravy, na nichž se největší měrou podílí aktuálně pořádající knihovna, probíhají již několik měsíců před samotným konáním. Je třeba promyslet tematické zaměření akce a zajistit nejen zázemí pro všechny soutěžící družstva, ale také oslovit řadu potencionálních sponzorů, díky jejichž finančním i materiálním darům získávají všichni aktéři soutěže pestré dárky a ocenění za svou snahu. Na přípravách a zajištění soutěžních stanovišť, kterých je vždy okolo deseti, se obvykle podílí členové Klubka.
Každá knihovna, která se účastní, sestaví z řad dětských čtenářů čtyřčlenná soutěžní družstva. I práci knihovnic z jednotlivých knihoven je nutno vyzdvihnout. Své týmy připravují doslova od A do Z. Společně s dětmi tvoří tematicky laděné kostýmy, „bojový“ pokřik, erby a také pročítají literaturu k tématu.

Téma jednotlivých ročníků je vždy přizpůsobeno místu konání s ohledem na regionální významnost daného města či obce. Skladba soutěžních úkolů je rozličná; od informačních dovedností (celý cyklus práce s informacemi), přes zeměpisné a dějepisné znalosti o regionu po sportovní a výtvarné dovednosti.
Protože se akce koná vždy v květnu, v sázce je také počasí. Ne vždy mají knihovny možnost připravit tzv. „mokrou variantu“ celé soutěže, takže nezbývá, než se modlit za den bez deště.
V případě kraslického setkání se, navzdory „norským“ nepříznivým předpovědím, den náramně vydařil. Nespadla ani kapka, což přineslo velkou úlevu nejen organizátorům, ale i aktérům soutěže. Zahájení se tak mohlo odehrát na zahradě městské knihovny za účasti místostarosty města pana Miloslava Posledního. Patnáct soutěžních družstev se představilo v nápaditých kostýmech krušnohorských řemesel, tradičních pro tento hornatý region.

K vidění byli například pekaři, hudební nástrojáři, knoflíkáři, punčocháři, ševci, hrnčíři, řezníci a další. Každý soutěžní tým si připravil také úvodní pokřik a znak svého cechu. Ne nadarmo si letos všichni dali velmi záležet. Jejich snaha byla následně hodnocena formou ankety, kdy každé družstvo zvolilo 3 soupeře, kteří se jim v úvodu nejvíce líbili. Ocenění tak získaly: Obecní knihovna Královské Poříčí (havíři) – 3. místo, Městská knihovna Loket (knoflíkáři) -2. místo, Obecní knihovna Lomnice (punčochářky) – 1. místo. Hlavní cenou v této anketě byl dort pro vítěze a pro všechny drobné dárky a stolní hry firmy Mindok.

Po prezentaci družstev již následovala samotná soutěž. Soutěžní stanoviště byla umístěna nejen v prostorách knihovny, ale také v Městských sadech, na které navazuje vyhlídková turistická stezka Na Zámeckém vrchu. I když označení „Městské sady“ nevěstí nic záludného, v případě horského terénu Kraslic byl opak pravdou. Soutěžící během dvou hodin museli kromě soutěžních úkolů zdolat i náročný výstup na vrchol kopce, kde byl umístěno stanoviště „Pašerácká stezka“. Z dalších úkolů lze jmenovat například „Poznávání předmětů“, kvíz „Historie Kraslic“, tvorba významných památkových objektů regionu z krajek „Koláž z krajky“, „Řezání polena“, „Sestavení návodu na výrobu hraček“, „Najdi 12 rozdílů“, doplnění pověsti „Práce s textem“, rozpoznání částí hudebních nástrojů „Sestavení hudebního nástroje“ či uhádnutí zvuku hudebního nástroje z ukázky „Poslech hudebních nástrojů“.

Kromě soutěžní trasy účastníky čekala i návštěva unikátní architektonické památky Městská jatka Kraslice, objektu bývalých městských jatek z roku 1904, kde je k prohlédnutí postupně zrekonstruované technické zařízení a také nově umístěna tematická výstava k historii Kraslic. Děti stylově odvezl kočí na povoze taženém koňmi. Organizační tým MK Kraslice vedený energickou a usměvavou ředitelkou Ing. Janou Obstovou zajistil všem velmi útulné zázemí v prostorách knihovny a výborný teplý oběd, který se podával na zahradě. Krušnohorský gulášek domácí kvality s knedlíkem či těstovinami chutnal opravdu všem.
V odpoledních hodinách proběhlo všemi očekávané vyhlášení výsledků celé soutěže. Na předních místech se umístily: 1. místo Obecní knihovna Lomnice, 2. místo Městská knihovna Nová Role, 3. místo Městská knihovna Mariánské Lázně. Kromě bohatých cen získali všichni ocenění také obrovské koláče, které upeklo kraslické Pekařství U Václava.

I další družstva nezůstala bez odměn, které letos dostaly nejen děti, ale také knihovnice. Velmi děkujeme všem osmnácti sponzorům, kteří do soutěže ceny darovali či finančně přispěli na jejich nákup.
Závěrem bych ráda poděkovala především knihovnicím Městské knihovny v Kraslicích, jmenovitě paní ředitelce Ing. Janě Obstové, knihovnicím Martě Maštalířové, Adrianě Brdové, Marii Krýzlové, a samozřejmě i ostatním pracovníkům knihovny, kam patří i pracovníci Domu kultury Kraslice. Poděkování si zaslouží za příkladnou organizaci, velké pracovní nasazení a veškerou péči o děti i knihovnice. Bylo nám u vás báječně a moc díky za vše!

Vím, že rok uteče jako voda a my se v roce 2016 setkáme na jubilejním, 10. ročníku Her bez hranic. Jsem přesvědčena, že ať už se budou konat kdekoliv, má smysl v tomto projektu pokračovat. Těším se na další velké setkání dětských čtenářů a knihovnic Karlovarského kraje!

Za Klub dětských knihoven Karlovarského kraje
Bc. Klára Rozsypalová, předsedkyně

plakát

Klubko KV má novou stránku na Facebooku

26.9.2014 Klára Rozsypalová

Navštivte nás na Facebooku :-)

Co se kde dĚje...

aneb aktuální program pro děti v knihovnách Karlovarského kraje

obrazek